Tiếp vụ: “Chủ đầu tư thiệt hại, nhà nước thất thu hàng trăm tỷ chỉ...“: Thủ tướng hai lần chỉ đạo, vẫn bế tắc…

(PLO) -Do công văn 6464 không được thu hồi, hủy bỏ nên chủ đầu tư liên tục kêu cứu. Phía DNTN Thăng Long cũng có đơn khiếu nai. 

Bãi cạp cát của DNTN Thăng Long vẫn còn trơ trơ…

Bãi cạp cát của DNTN Thăng Long vẫn còn trơ trơ…

Sau khi xem xét, ngày 15/11/2012, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng (hiện là Thủ tướng) Nguyễn Xuân Phúc:“Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An chủ trì cùng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT), Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm tra nội khiếu nại về việc sử dụng đất của Công ty IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long để có biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ”. 

Ngày 5/12/2012, Chủ tịch Đỗ Hữu Lâm ký Quyết định “thanh tra về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất; việc sử dụng đất của Công ty IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long trong vòng 45 ngày”.

Chủ đầu tư bức xúc: Thật khó tin, thay vì hủy bỏ công văn 6464 trái pháp luật, đồng thời thu hồi đất của DNTN Thăng Long theo đề xuất của các cơ quan chức năng và Thanh tra Chính Phủ thì Chủ tịch UBND tỉnh Long An lại ký quyết định thanh tra. Suốt một thời gian dài, Công ty IMG Phước Đông đã kiên trì đàm phán, thương lượng, kể cả nhượng bộ với DNTN Thăng Long và luôn tin tưởng, chờ đợi sự giải quyết của UBND tỉnh Long An trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng không có kết quả. 

Vụ việc đã kéo dài hơn 5 năm, các cơ hội đầu tư lần lượt bị tuột mất, gây thiệt hại nặng nề cho doanh nghiệp. Mất hết lòng tin và sự kiên nhẫn, Công ty IMG Phước Đông rơi vào bế tắc. Không còn đường chọn lựa, công ty có văn bản kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Long An cho phép doanh nghiệp được trả dự án và đề nghị UBND tỉnh Long An hoàn lại chi phí đã đầu tư hơn 570,2 tỷ đồng. 

Ngày 26/4/2013, Chủ tịch Đỗ Hữu Lâm ký văn bản gửi Thanh tra Chính phủ và Bộ TNMT, nêu rõ việc UBND tỉnh Long An có kết luận thanh tra ngày 11/4/2013.  Theo đó, tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện bốn điểm: 

Thứ nhất, UBND tỉnh ban hành văn bản chấm dứt thi hành công văn 6464 do có nội dung không phù hợp với các quy định hành chính của Chính phủ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Long An. 

Thứ hai, chỉ đạo các tổ chức cá nhân liên quan kiểm điểm xử lý trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn 6464 trái quy định. 

Thứ ba, thu hồi 5.471,6m2 đất của DNTN Thăng Long giao cho Công ty IMG Phước Đông để triển khai dự án KCN Phước Đông

Thứ tư, chỉ đạo UBND huyện Cần Đước tạo điều kiện để DNTN Thăng Long sang vị trí phù hợp khác. Đối với Công ty IMG Phước Đông nếu tiếp tục trả lại dự án thì UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho tạm ứng vốn ngân sách trung ương để bồi hoàn lại theo đúng quy định pháp luật, đồng thời thu hồi đất dự án làm đất công để giao lại cho doanh nghiệp khác đầu tư  theo quy hoạch được phê duyệt. 

Văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng (hiện là Thủ tướng) Nguyễn Xuân Phúc

Ngày 19-7-2013, Thanh tra Chính phủ có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, khẳng định: Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An là khách quan, đúng quy định pháp luật. Vì vậy, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Long An thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng (hiện là Thủ tướng) Nguyễn Xuân Phúc thể hiện tại văn bản số 498/VPCP-V.I ngày 22/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, ngày 29/4/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Thanh Nguyên ký Quyết định số 1400/QĐ-UBND “chấm dứt hiệu lực thi hành công văn số 6464”. Tiếp đến ngày 16/5/2014, Phó Chủ tịch Nguyên ký tiếp Quyết định số 1586/QĐ-UBND “thu hồi 5.471,6m2 đất của DNTN Thăng Long để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng giao cho Công ty IMG Phước Đông sử dụng vào mục đích xây dựng kết cấu hạ tầng  KCN Phước Đông”.

Với sự quyết tâm của lãnh đạo UBND tỉnh Long An, IMG Phước Đông không phải trả lại dự án mà tiếp tục triển khai để sớm hoàn thành, đưa vào khai thác theo đúng quy hoạch đã được duyệt.

Sau khi có Quyết định thu hồi đất của DNTN Thăng Long, hơn nửa năm, Sở TNMT tỉnh Long An mới chủ trì cuộc họp ngày 28/11/2014 để giải quyết vướng mắc trong việc thỏa thuận sử dụng đất giữa IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long. Đến ngày 18/12/2014, Sở TNMT có văn bản báo cáo UBND tỉnh về nội dung thống nhất giữa hai doanh nhiệp. 

Ngày 22/12/2014, Chủ tịch Đỗ Hữu Lâm ký văn bản chỉ đạo Sở TNMT phối hợp với UBND huyện Cần Đước và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện thỏa thuận “hoán đổi đất và cơ sở hạ tầng” giữa hai doanh nhiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2014. Đối với IMG Phước Đông và Thăng Long, phải hoàn thành việc hoán đổi đất và cơ sở hạ tầng trước ngày 26/6/2015.

Ngày 6/01/2015, Sở TNMT chủ trì cuộc họp, giao UBND huyện Cần Đước triển khai nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Long An, chậm nhất đến ngày 15/02/2015, gửi kết quả về Sở TNMT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Ngày 08/01/2015, Công ty IMG Phước Đông có văn bản đồng ý việc hoán đổi đất và tích cực thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp hoán đổi không thành thì chủ đầu tư dự án đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết  định số 1586/QĐ-UBND ngày 16/5/2014.

Quá thời hạn ấn định rất lâu nhưng việc hoán đổi đất chưa thực hiện được do còn nhiều bất đồng. Cụ thể, Chủ DNTN Thăng Long yêu cầu thiết kế bãi vật liệu xây dựng mới phải đảm bảo xà lan tương đương 1.000 tấn neo đậu; cần cẩu 60 tấn bốc vật liệu trên xà lan 1.000 tấn hoạt động bình thường; đường dẫn vô bãi đảm bảo cho xe 20 tấn ra vào… Tổng dự toán lên đến 32 tỷ đồng, chưa kể bờ kè dọc sông. Đây là yêu cầu rất vô lý vì khu đất hiện hữu của DNTN Thăng Long chỉ là bãi tập kết cát, sạn thô sơ nên Công ty IMG Phước Đông không thể đồng ý với những yêu cầu này.

Ngày 10/6/2016, Chủ tịch Đỗ Hữu Lâm Lâm chủ trì cuộc họp với hai doanh nghiệp và đại diện các đơn vị liên quan, kết luận: IMG Phước Đông san lấp mặt bằng theo tiêu chuẩn thiết kế của KCN Phước Đông đã được Sở Xây dựng phê duyệt trong thời gian 45 ngày (chậm nhất đến ngày 31/7/2016); sau khi nhận bàn giao mặt bằng mới, DNTN Thăng Long bàn giao mặt bằng hiện hữu cho Công ty IMG Phước đông trong thời hạn 15 ngày. Ngày 15/6/2016, Chủ tịch Lâm ký  quyết định thành lập “Tổ giám sát” việc thi công san lấp mặt bằng và hoán đối đất giữa IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long. 

Văn bản  truyền ý kiến  chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Đến ngày 15/8/2016, UBND tỉnh Long An tiếp tục tổ chức cuộc họp giải quyết vụ việc với sự tham dự của hai Phó Chủ tịch tỉnh là ông Nguyễn Văn Được (chủ trì) và ông Phạm Văn Cảnh. Ngày 17/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Long An lúc này là ông Trần Văn Cần ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó kiến nghị chấp thuận cho UBND tỉnh Long An thu hồi đất của DNTN Thăng Long. Ngày 31/8/2016, ông Cần ký quyết định thành lập “Tổ giám sát” việc thi công san lấp mặt bằng và tái bố trí, vị trí hoán đối đất giữa IMG Phước Đông và DNTN Thăng Long.

Bức xúc trước vụ việc kéo dài, gây quá nhiều thiệt hại, IMG Phước Đông đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ. Ngày 9/9/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 287/TB-VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về việc khiếu nại của IMG Phước Đông, trong đó nêu rõ: Yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo việc thu hồi đất của DNTN Thăng Long theo đúng quy định, đảo đảm quyền lợi hợp pháp của DNTN Thăng Long. Nếu hai doanh nghiệp tự thương lượng, thỏa thuận được với nhau về việc sử dụng đất thì chính quyền địa phương tạo thuận lợi cho họ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường hợp DNTN Thăng Long có nguyện vọng sử dụng đất nằm trong KCN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Long An xem xét, xin điều chỉnh quy hoạch theo hướng dành một diện tích đất phù hợp thuộc KCN của IMG Phước Đông cho DNTN Thăng Long thuê để giải quyết dứt điểm vụ khiếu nại và sớm đưa KCN Phước Đông kết nối được hạ tầng và đi vào khai thác, sử dụng.

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không những một lần mà đến hai lần đều rõ ràng như thế nhưng đã hơn 15 tháng trôi qua, vụ việc vẫn chưa thể kết thúc, UBND tỉnh Long An tổ chức nhiều cuộc họp cũng không thể giải quyết dứt điểm …

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm