Nam Định chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu đô thị

(PLVN) - Tp Nam Ðịnh thời gian qua còn tồn tại tình trạng vi phạm trật tự xây dựng; việc phát hiện, xử lý chậm gây thiệt hại về tài sản, khó khăn trong quá trình khắc phục hậu quả. Vì vậy, UBND TP yêu cầu các xã phường, đội Quản lý trật tự đô thị tăng cường kiểm tra, việc thực hiện xây dựng theo giấy phép.

Khu đô thị mới Mỹ Trung TP Nam Định đang triển khai nhiều công trình xây dựng.

Khu đô thị mới Mỹ Trung TP Nam Định đang triển khai nhiều công trình xây dựng.

Đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư các khu đô thị công khai đồ án quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu đô thị được duyệt, thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân và người dân biết để thực hiện đầu tư xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ theo đúng quy định.

Giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư thứ cấp, các hộ dân thực hiện đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với giấy phép xây dựng, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc được duyệt. Phối hợp với UBND các phường, xã và đội quản lý trật tự đô thị xử lý kịp thời các sai phạm liên quan đến trật tự xây dựng tại các khu đô thị do đơn vị là chủ đầu tư.

UBND các phường, xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định của Nhà nước về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; yêu cầu người dân khi triển khai xây dựng công trình phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công để UBND phường, xã; kiểm tra, xác nhận công trình đã đủ điều kiện khởi công; hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh thông báo khởi công nếu chưa đủ điều kiện.

Ðội Quản lý trật tự đô thị tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép, trật tự xây dựng; phối hợp với UBND phường, xã và đơn vị liên quan kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp vi phạm; giám sát khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm