Doanh nghiệp nhà nước đã thoái vốn gần 1.500 tỷ đồng, thu về gần 4.000 tỷ đồng

(PLO) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết tháng 5/2018, các DN đã thoái vốn được 1.469 tỷ đồng, thu về 3.973 tỷ đồng; đã có 08 DN thực hiện bán cổ phần lần đầu với tổng giá trị bán đấu giá công khai là 11.524 tỷ đồng, thu được 19.092 tỷ đồng. 

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5/2018 có 05 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa (Cty TNHH MTV Cà phê Thuận An – Đăk Nông; Cty TNHH MTV Vạn Tường; BQL khai thác cung cấp nước sinh hoạt huyện Châu Thành, Bến Tre; Cty TNHH MTV TM Dầu khí Đồng Tháp; Cty TNHH MTV Cao su Đăk Lăk) với tổng giá trị DN là 8.752 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 2.644 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác quản lý tài chính DN và cổ phần hóa DNNN Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 6 này Bộ sẽ tập trung xây dựng các Thông tư hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa công trình xây lắp tại DN; Thông tư hướng dẫn việc quản lý, lập dự toán, thanh toán và quyết toán nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ vận hành khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm