Bị “tố” thi hành án kỳ quặc, ngân hàng lên tiếng

(PLO) - Đại diện ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) khẳng định đã tự nguyện thi hành án (không thuộc trường hợp thỏa thuận thi hành án), do đó không vi phạm các quy định trong quá trình thi hành bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2014/KDTM-PT ngày 05/8/2014 của TAND tỉnh Nam Định và các quyết định của Chi cục Thi hành án Dân sự Tp. Nam Định.Đại diện ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) khẳng định đã tự nguyện thi hành án (không thuộc trường hợp thỏa thuận thi hành án), do đó không vi phạm các quy định trong quá trình thi hành bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2014/KDTM-PT ngày 05/8/2014 của TAND tỉnh Nam Định và các quyết định của Chi cục Thi hành án Dân sự Tp. Nam Định.

Bị  “tố” thi hành án kỳ quặc, ngân hàng lên tiếng

Như PLVN đã đưa tin, cho rằng việc Techcombank tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Thúy Đạt (ngày 19/8/2015) để thu nợ là trái pháp luật, cty Thúy Đạt đã có văn bản đề nghị các cơ quan pháp luật vào cuộc.
Ngược lại, ngân hàng Techcombank  trong văn bản gửi tới báo PLVN ngày 11/9/2015 lại cho rằng đã tự nguyện thi hành án. Việc trích thu tiền trong tài khoản của Thúy Đạt mở tại Techcombank để thu các khoản nợ đã quá hạn là quyền lợi hợp pháp của Techcombank.
Theo đó, sau khi nhận được Quyết định thi hành án số 02/QĐ-CCTHA(DS) về việc thi hành bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2014/KDTM-PT ngày 05/8/2014 của TAND tỉnh Nam Định, ngày 22/8/2014, Techcombank đã gửi đơn khiếu nại đến Chánh án TAND Tối Cao, Viện Trưởng VKSND Tối Cao đề nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án nêu trên của TAND tỉnh Nam Định.
Ngày 04/5/2015, Viện trưởng VKSND Tối Cao ban hành công văn số 05/VKSTC-V12 yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định ra quyết định hoãn thi hành án đối với bản án nêu trên của TAND tỉnh Nam Định trong thời hạn 03 tháng.
Theo tính toán của Techcombank, ngày 11/5/2015 Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định ban hành quyết định số 123/QĐ-CCTHA về việc hoãn thi hành án đối với Bản án số 02/2014/KDTM-PT của TAND tỉnh Nam Định. Như vậy, thời hạn hoãn thi hành án theo quyết định nêu trên của THA Nam Định sẽ kết thúc vào ngày 11/8/2015.
Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại có thể phát sinh từ tiền phạt chậm thi hành án, trong thời gian tạm hoãn thi hành án, để đảm bảo quyền lợi cho bên phải thi hành án (Techcombank), ngày 30/7/2015, Techcombank đã có văn bản số 5797A/2015/TCB-XLN gửi Chi cục Thi hành án Nam Định để thông báo về việc tự nguyện thi hành án theo Bản án số 02/2014/KDTM-PT ngày 05/8/2014 của TAND tỉnh Nam Định và Quyết định số 02/QĐ-CCTHA(DS).
Ngày 01/8/2015, sau khi Techcombank đã ra văn bản thông báo với Chi cục Thi hành án Nam Định và Chi cục Thi hành án Nam Định không phản đối việc Techcombank tự nguyện thi hành án, nên Techcombank đã tự nguyện thực hiện thi hành án theo Luật Thi hành án, chuyển trả cho Công ty cổ phần Thúy Đạt số tiền: 4.457.193.168 đồng (Bốn tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu một trăm chín mươi ba ngàn một trăm sáu mươi tám đồng) (bao gồm số tiền phạt trong bản án và tiền lãi chậm trả theo quy định).
Toàn bộ số tiền nêu trên được chuyển vào tài khoản số 140.22930004.010 của Công ty cổ phần Thúy Đạt mở tại Techcombank - Chi nhánh Nam Định. Techcombank thanh toán số tiền trên vào tài khoản số 140.22930004.010  là căn cứ theo Yêu cầu phát hành thư tín dụng do Công ty Thúy Đạt đã ký ngày 03/7/2012, tại Mục chỉ thị cho Techcombank ghi ủy quyền cho Techcombank ghi nợ (các) tài khoản của chúng tôi số 140.22930004.010 để thu, chi các khoản phí phát sinh có liên quan.
Mặt khác, không có quy định pháp luật nào chỉ định tài khoản hoặc cấm Techcombank không được thanh toán vào tài khoản này, ngay cả bản án có hiệu lực pháp luật cũng không quy định khi tự nguyện thi hành án thì Techcombank phải được sự đồng ý của Công ty Thúy Đạt về tài khoản. Techcombank khẳng định đây là tài khoản hợp pháp thuộc quyền quản lý của Công ty Thúy Đạt và tài khoản này không bị đóng, vẫn đang có hiệu lực giao dịch đối với Công ty Thúy Đạt.
Ngày 03/8/2015, căn cứ Điều 52 và Điều 53 luật thi hành án dân sự, Techcombank đã có văn bản số 5910/2015/TCB-XLN gửi THA Nam Định thông báo về việc Techcombank đã tự nguyện thi hành án và yêu cầu Chi cục thi hành án xác nhận việc Techcombank đã tự nguyện thi hành án. Đồng thời Chi cục Thi hành án Nam Định cũng không có văn bản nào phản hồi hoặc ngăn cấm việc tự nguyện thi hành án này.
Ngày 17/8/2015, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định ra Quyết định số 87/QĐ-CCTHA tiếp tục thi hành Quyết định số 02/QĐ-CCTHA ngày 08/10/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định, điều này thể hiện Techcombank đã tự nguyện thi hành án xong trước khi có quyết định của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định.
Ngày 19/8/2015 chấp hành viên THA Nam Định đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án và ghi nhận việc Techcombank đã chuyển trả số tiền 4.457.193.168 đồng (Bốn tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu một trăm chín mươi ba ngàn một trăm sáu mươi tám đồng) vào tài khoản số 140.22930004.010 của Công ty cổ phần Thúy Đạt mở tại Techcombank - Chi nhánh Nam Định, khẳng định việc Techcombank đã tự nguyện thực hiện nghĩa vụ theo đúng bản án nêu trên.
 Quyết định số 09 của Chi cục THA dân sự TP. Nam Định về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để THA.
Cùng ngày 19/08/2015, sau khi THA đã xác minh xong việc tự nguyện thi hành án, Techcombank đã trích 4.307.193.168 (Bốn tỷ ba trăm linh bảy triệu một trăm chín mươi ba nghìn một trăm sáu mươi tám ngàn đồng)  từ tài khoản số 140.22930004.010 của Công ty Thúy Đạt mở tại Techcombank để thu nợ theo Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng số 989/HĐHMTD/TCB/NDH ngày 13/01/2012 ký giữa Techcombank và Thúy Đạt.
"Tại thời điểm Techcombank tự động trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Thúy Đạt (ngày 19/8/2015) để thu nợ, Techcombank chưa nhận được Quyết định số 08/QĐ-CCTHA đề ngày 19/8/2015 của THA Nam Định về việc phong tỏa tài khoản số 140.22930004.010 của Công ty cổ phần Thúy Đạt mở tại Techcombank - Chi nhánh Nam Định. Ngày 20/8/2015, Thi hành án Nam Định mới gửi Quyết định số 08 trên cho chúng tôi theo đường công văn. Căn cứ quyết định này, chúng tôi hiện đang phong tỏa toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản số 140.22930004.010 của Thúy Đạt mở tại Techcombank. Do đó, Techcombank đã tự nguyện thi hành án, không vi phạm các quy định trong quá trình thi hành bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 02/2014/KDTM-PT ngày 05/8/2014 của TAND tỉnh Nam Định và các quyết định của Chi cục Thi hành án Dân sự Tp. Nam Định", đại diện Techcombank cho biết.
Vẫn theo vị đại diện này thì căn cứ pháp lý để Techcombank thực hiện quyền thu nợ đối với số tiền 4.307.193.168 đồng Công ty CP Thúy Đạt để thu nợ là: ngày 13/01/2012, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và Công ty cổ phần Thúy Đạt ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng số 989/HĐHMTD/TCB/NDH, giá trị hạn mức 30 tỷ đồng, thời hạn cung cấp hạn mức tín dụng 12 tháng kể từ ngày 13/01/2012 đến ngày 13/01/2013. Tạm tính đến ngày 30/6/2015 dư nợ của Công ty cổ phần Thúy Đạt tại Techcombank là 31.281.421.196 VND.
"Công ty Thúy Đạt đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ tín dụng, tính đến ngày 19/8/2015 khoản nợ của Công ty cổ phần Thúy Đạt tại Techcombank đã quá hạn hơn 1.000 (một nghìn) ngày. Do vậy ngày 19/8/2015, Techcombank được quyền trích thu tiền trong tài khoản số 140.22930004.010 của Thúy Đạt mở tại Techcombank để thu các khoản nợ đã quá hạn", đại diện Techcombank khẳng định và cho biết thêm căn cứ Khoản 7.1 của Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng số 989/HĐHMTD/TCB/NDH ngày 13/01/2012 thì Công ty cổ phần Thúy Đạt cam kết phương thức trả nợ là Ủy quyền cho Techcombank tự động trích tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty Thúy Đạt mở tại Techcombank để thu nợ gốc, lãi, phí và các loại chi phí khác phát sinh.
Căn cứ khoản 10.4.3 của Hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng số 989/HĐHMTD/TCB/NDH ngày 13/01/2012 thì Công ty Thúy Đạt đồng ý để Techcombank tự động trích tài khoản của công ty mở tại Techcombank hoặc lập ủy nhiệm thu yêu cầu ngân hàng mở tài khoản cho công ty trích tiền chuyển cho Techcombank để thu hồi các khoản nợ (Gốc, lãi), phí, phạt, các khoản phải thanh toán, hoàn trả, bồi thường cho Techcombank theo hợp đồng này hoặc bất cứ khoản nợ, nghĩa vụ thanh toán nào khác của Công ty đối với Techcombank theo các cam kết, hợp đồng hoặc văn bản khác ký kết giữa Techcombank và Công ty Thúy Đạt.
Techcombank một lần nữa nhấn mạnh rằng ngân hàng này đã tự nguyện thi hành án, nghiêm chỉnh chấp hành phán quyết và bản ản của Tòa, không vi phạm quy định về Thi hành án. Việc trích thu tiền trong tài khoản số 140.22930004.010 của Thúy Đạt mở tại Techcombank để thu các khoản nợ đã quá hạn là quyền lợi hợp pháp của Techcombank.
PLVN tiếp tục cập nhật thông tin.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
BAB chính thức lên sàn HNX:  Bước ngoặt mới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

BAB chính thức lên sàn HNX: Bước ngoặt mới hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

(PLVN) - Sau hơn 3 năm giao dịch tại hệ thống UPCoM, ngày hôm qua, 3/3/2021, hơn 700 triệu cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) đã chính thức niêm yết trên sàn HNX (Sở GDCK Hà Nội). Theo bà Thái Hương, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc BAC A BANK, đây bước ngoặt của ngân hàng trong quản trị DN kiện toàn năng lực hoạt động để tiếp tục hoàn thành mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.
Đọc thêm