FLC xin tăng vốn lên gần 4.550 tỷ đồng

(PLO) - Kế hoạch phát hành năm 2014 cùng với trái phiếu chuyển đổi sẽ đưa vốn điều lệ của FLC lên mức gần 4.550 tỷ đồng trong thời gian tới.

FLC xin tăng vốn lên gần 4.550 tỷ đồng

Theo tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014, FLC sẽ tăng vốn lên trên 3.700 tỷ đồng thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành riêng lẻ và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, trong phương án tăng vốn điều lệ năm 2014, CTCP Tập đoàn FLC sẽ thực hiện trả cổ tức đợt 2 năm 2013 tỷ lệ 4% trên vốn điều lệ mới. Khối lượng phát hành cho mục đích này dự kiến là hơn 6 triệu cổ phần.

Bên cạnh đó, FLC cũng đồng thời xin ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 154,36 triệu cổ phần.

Ngoài phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu, FLC sẽ chào bán riêng lẻ 600 tỷ đồng vốn cổ phần cho đối tác chiến lược với giá 12.000 đồng/1 cổ phiếu.

Với cả 3 đợt phát hành trên, tổng vốn điều lệ của FLC đạt trên 3.700 tỷ đồng (gần 3.750 tỷ đồng). Kế hoạch tăng vốn này có thể thực hiện ngay trong năm nay, 2014.

Như vậy, cùng với 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành riêng lẻ thành công, tổng vốn điều lệ của FLC sẽ đạt mức gần 4.550 tỷ đồng trong thời gian tới đây.

Năm 2014, FLC đặt mục tiêu lợi nhuận 350 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Việc tăng vốn mạnh, theo lý giải của Ban lãnh đạo Công ty, là để tài trợ vốn cho nhiều dự án lớn mà Tập đoàn đang triển khai, có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Hiện nay, ngoài các mảng thương mại, dịch vụ, đào tạo đã triển khai các năm trước, FLC đã bắt đầu đẩy mạnh triển khai các dự án bất động sản, bao gồm: bất động sản nghỉ dưỡng, bất động sản khu đô thị, nhà ở, khu công nghiệp... Theo kế hoạch, trong tháng 5, 6 và các tháng cuối năm nay, nhiều dự án của FLC sẽ  được khởi công, trong đó có một số dự án lớn tại Hà Nội, Thanh Hóa.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm