Quy định về xây dựng trong khu vực biên giới đất liền

(PLO) - Ông Bùi Đình Hà (Hà Tĩnh) hỏi:  Pháp luật quy định như thế nào về xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền?

Việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền cần tuân theo các quy định nghiêm ngặt.

Việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền cần tuân theo các quy định nghiêm ngặt.

- Theo Điều 6 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, việc xây dựng các dự án, công trình trong khu vực biên giới đất liền không được làm ảnh hưởng công trình biên giới; thay đổi dấu hiệu nhận biết đường biên giới, hư hại, hủy hoại hoặc mất mốc quốc giới; không vi phạm các hiệp định về Quy chế biên giới mà CHXHCN Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng.

Khi xây dựng các dự án, công trình trong vành đai biên giới, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương phải lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong thời hạn 30 ngày, cơ quan được lấy ý kiến phải có văn bản trả lời cơ quan gửi lấy ý kiến. Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và chính quyền địa phương sở tại biết trước ít nhất trước ba ngày làm việc.

Các cơ quan, tổ chức tham gia khảo sát, thiết kế, thi công, triển khai thực hiện các dự án, công trình ở khu vực biên giới đất liền phải thông báo trước ba ngày cho Đồn Biên phòng, UBND cấp xã sở tại về danh sách người, phương tiện, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động.

Đồn Biên phòng có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực thi nhận biết đường biên giới, phạm vi khu vực biên giới đất liền, vành đai biên giới, vùng cấm, các quy định có liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; các hiệp định về Quy chế biên giới mà CHXHCN Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, xử lý thế nào?

Người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, xử lý thế nào?

(PLO) - Hiện nay, không ít người sử dụng lao động (NSDLĐ) nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), không đóng cho các cơ quan bảo hiểm, làm nguời lao động (NLĐ) có nguy cơ không được hưởng những khoản trợ cấp này, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của họ. Như vậy, nếu NSDLĐ không đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ thì sẽ bị xử lý như thế nào?
Đọc thêm