Bạc Liêu cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ đến hết 14/3

(PLVN) - Chiều 5/3, UBND tỉnh Bạc Liêu thông báo về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Bạc Liêu cho học sinh từ mầm non đến THCS nghỉ đến hết 14/3

Theo đó, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19, trên cơ sở diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung có ý kiến thống nhất cho học sinh các cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 14/3/2020. 

 Công văn số 858/UBND-KGVX về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung đề nghị Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường tiếp tục rà soát, thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định và chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Đồng thời, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan để tiếp tục phòng chống dịch bênh Covid-19.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Thành Trung chỉ đạo Hiệu trưởng các cấp mầm non, Tiểu học, THCS cùng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn rà soát, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở giáo dục của mình.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm