Ban hành Nghị quyết quyết định lùi thời gian đổi sách giáo khoa

(PLO) - Chiều 21-11, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Ban hành Nghị quyết quyết định lùi thời gian đổi sách giáo khoa

Phiên biểu quyết tại hội trường Quốc hộicó 89.21% đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Nghị quyết này. Theo đó, các ĐB tán thành điều chỉnh lộ trình triển khai áp dụng Chương trình đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Cụ thể, thời hạn áp dụng Chương trình theo hình thức cuốn chiếu chậm nhất từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp THCS và từ năm học 2022-2023 đối với cấp THPT.

Như vậy, thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới được lùi 2 năm so với quy định cũ. Cụ

Theo Nghị quyết, Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng Chương trình, bảo đảm không tăng kinh phí. Đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng Chương trình.

Khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng Chương trình theo lộ trình quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND và đại biểu HĐND các cấp giám sát việc triển khai áp dụng Chương trình trong phạm vi trách nhiệm của mình.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai áp dụng Chương trình./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm