Các trường Quân đội có sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học không?

(PLVN) - Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, các trường sẽ thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ. 

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông tin, các trường sẽ thực hiện xét tuyển theo tiêu chí phụ khi xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại.

Cụ thể: Tiêu chí 1: Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như: Học viện Khoa học quân sự xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2) thì thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y (xét tuyển theo 2 tổ hợp gồm (Tổ hợp Toán, Lý, Hóa) và (Tổ hợp Toán, Hóa, Sinh)) thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

trường Sĩ quan Chính trị khi xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì cá trường xét đến tiêu chí 2.

Cụ thể, đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển; Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Với tiêu chí này, một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như: Học viện Khoa học quân sự sẽ xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y (xét tuyển theo 2 tổ hợp gồm (Tổ hợp Toán, Lý, Hóa) và (Tổ hợp Toán, Hóa, Sinh)): Thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Còn trường Sĩ quan Chính trị xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trong khi đó, tiêu chí 3 là sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3.

Cụ thể, đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển; Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, tiếng Anh thì thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Một số trường áp dụng tiêu chí phụ riêng như: Học viện Khoa học quân sự Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y (xét tuyển theo 2 tổ hợp gồm (Tổ hợp Toán, Lý, Hóa) và (Tổ hợp Toán, Hóa, Sinh)): Thí sinh có điểm thi môn Lý hoặc môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị: Xét tuyển theo tổ hợp các môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh thì thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm