Thông báo giờ học trên truyền hình tuần sau của học sinh Hà Nội

 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình" cho học sinh lớp 4 đến lớp 12 trên địa bàn, từ ngày 20/4 đến 25/4. 

Đây là các bài dạy mới theo phân phối chương trình quy định, được xây dựng căn cứ vào hướng dẫn tinh giản nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát trên Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội.

Sau đây là lịch học cụ thể của từng lớp khối lớp với các môn theo giờ từng ngày:

 
 
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm