Giao lưu trực tuyến “Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW”

(PLVN) - 15h hôm nay, 28/10, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Vụ Phổ biến giáo dục Pháp luật (PBGDPL) - Bộ Tư pháp sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến về “Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW”.

Trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, nhận thức tầm quan trọng của công tác PBGDL, ngày 09/12/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân”.

Sự ra đời của Chỉ thị số 32-CT/TW đã đặt nền móng quan trọng để xây dựng, ban hành thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới theo chỉ đạo của Đảng ta.

Để cùng nhìn nhận, đánh giá phân tích những kết quả đã đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Báo PLVN phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến với chủ đề “Thành tựu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW”. 

Tham gia chương trình giao lưu với độc giả là ông Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng  Vụ PBGDPL – Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Uyên Minh Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật – Ban Nội chính Trung ương. 

Mời quý vị đặt câu hỏi giao lưu cùng hai vị khách mời tại phần bình luận của bài viết, hoặc gửi vào hòm thư của thư ký phụ trách chương trình: vantung.phapluatvn@gmail.com!

Trân trọng!

Cùng chuyên mục

Đọc thêm