Bộ Giao thông Vận tải nói về tiêu chuẩn xe đưa đón học sinh

(PLVN) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết nhận được Văn bản số 4483/BGDĐT-CSVC ngày 01/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị quy định tiêu chuẩn xe ô tô đưa đón học sinh.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ GTVT Về vấn đề này trên thực tế đã có quy định pháp luật: Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Giao thông đường bộ và tại mục 80 Phụ lục 4: Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, thì kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại Điều 66 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô chia thành 05 loại hình, gồm: (1) kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, (2) bằng xe buýt, (3) bằng xe taxi, (4) Kinh doanh vận tải khách du lịch, (5) theo hợp đồng.

Với 5 loại hình như nêu trên và theo báo cáo từ các địa phương thì hiện nay, với xe ô tô chở học sinh đang được các Sở GTVT cấp phép hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT thì các xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thuộc các đơn vị vận tải (bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh) đã được Sở GTVT cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và xe được cấp phù hiệu, gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Về đề nghị: “Rà soát, nghiên cứu, bổ sung các quy định của pháp luật và hướng dẫn cụ thể đối với loại hình vận tải hành khách là học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông”, Bộ GTVT cho biết trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP), đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 7588/BGTVT-VT ngày 14/8/2019) và bổ sung quy định để quản lý chặt chẽ hơn, và một mặt cũng có quy định riêng để phù hợp với tình hình thực tế. 

Cụ thể, nội dung được bổ sung vào Điều 7 dự thảo Nghị định như sau: “Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc:

a) Trước khi thực hiện hợp đồng phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng…; phải thông báo lại khi có sự thay đổi hành trình, thời gian vận chuyển hoặc điểm dừng đỗ, đón trả khách”.

Tại Điều 11 của dự thảo Nghị định, cũng bổ sung chặt chẽ hơn việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó bổ sung quy định: “... có phương án kiểm soát để bảo đảm không bỏ quên hành khách ở trên xe khi kết thúc hành trình (áp dụng đối với xe kinh doanh vận tải hành khách);... ”. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm