Đề phòng cướp biển khi đi qua eo phía Đông Singapore

Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) mới có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị chức năng đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn và khuyến cáo tàu thuyền đề phòng cướp biển, cướp có vũ trang khi đi qua eo biển phía Đông Singapore...

Cục Hàng hải cho biết, theo báo cáo của Trung tâm chia sẻ thông tin ReCaap, ngày 17/12 - 23/12 đã xảy ra 5 vụ cướp có vũ trang tấn công tàu thuyền khi các phương tiện này lưu thông ở khu vực eo biển phía Đông Singapore.

Do vậy, để bảo đảm an toàn cho các tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét hướng dẫn các chủ tàu Việt Nam triển khai thực hiện biện pháp tăng cường an ninh phù hợp cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế khi hành trình qua khu vực eo biến phía Đông Singapore và vùng biến Sulu - Celebes và Malacca.

"Yêu cầu các Cảng vụ Hàng hải cập nhật, phổ biến tới tất cả các thuyền trưởng, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu Việt Nam về diễn biến cướp biến, cướp có vũ trang ở khu vực eo biển phía Đông Singapore, vùng biển Sulu Celebes và Malacca trong thời gian gần đây khi làm thủ tục cho tàu biển Việt Nam xuất cảnh đi nước ngoài", Cục Hàng hải Việt Nam nêu rõ.

Cục Hàng hải Việt Nam đồng thời yêu cầu các thuyền trưởng, thuyền viên, chủ tàu, công ty quản lý và khai thác tàu triển khai nghiêm túc Kế hoạch an ninh tàu biển đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt, trong đó đặc biệt chú trọng đến các khuyến cáo được đưa ra của IMB, RECAAP, bảo đảm không đế xảy ra các sự cố an ninh đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm