Diện tích dưới 8m2/người, được vay trên 1 tỉ đồng mua nhà

(PLO) - Kể từ ngày 25/11/2014, cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động có thu nhập thấp, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình thấp hơn 08m2 sử dụng/người sẽ được hỗ trợ vay vốn để mua nhà ở.

Diện tích dưới 8m2/người, được vay trên 1 tỉ đồng mua nhà

Đây là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013 và Thông tư số 18/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ.
Được vay không quá 1,05 tỉ đồng
Theo quy định mới, cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động có thu nhập thấp, chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình thấp hơn 08m2 sử dụng/người hoặc chưa có nhà ở nhưng đã có đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất và diện tích đất đó nhỏ hơn tiêu chuẩn tối thiểu được cấp phép xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh; có hợp đồng mua nhà ở thương mại đã ký với chủ đầu tư và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở... sẽ được hỗ trợ vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị không quá 1,05 tỷ đồng (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, gồm cả nhà và đất).  
Trường hợp đối tượng tạm trú thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ 01 năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó và có xác nhận của cơ quan bảo hiểm.
Để được hỗ trợ vay vốn xây dựng mới, cải tạo hoặc sửa chữa lại nhà ở tại đô thị, Bộ Xây dựng yêu cầu cá nhân phải có đất ở phù hợp với quy hoạch; đang khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức; đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng (nếu luật yêu cầu). Trường hợp trên khuôn viên diện tích đất ở đã được cấp Sổ đỏ, đã có nhà ở thì diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình phải thấp hơn 08m2 sử dụng/người; nhà bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới hoặc bị hư hỏng, dột nát cần phải cải tạo sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà...
Nâng thời gian vay lên 15 năm
Cũng liên quan đến việc hỗ trợ cho vay mua nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 32/2014/TT-NHNN với nội dung nổi bật là nâng thời hạn hỗ trợ cho vay mua nhà xã hội lên 15 năm
Theo đó, từ ngày 25/11/2014, thời gian hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng thu nhập thấp được nâng từ 10 năm lên 15 năm tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên, nhưng không vượt quá ngày 01/06/2031.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) 
Để được hỗ trợ cho vay, ngoài các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành như có hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội; có đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội...; cá nhân còn phải có mục đích vay vốn để trả khoản tiền chưa thanh toán mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 đối với chủ đầu tư từ ngày 07/01/2013 hoặc có mục đích vay vốn để trả các khoản tiền chưa thanh toán với chủ đầu tư phát sinh từ ngày 21/08/2014 để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng (cả nhà và đất) không quá 1,05 tỷ đồng...
Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về hỗ trợ cho vay xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức. Trong đó, mức cho vay tối đa đối với 01 khách hàng do các bên thỏa thuận, nhưng không được vượt quá mức áp dụng chung trên địa bàn cả nước là 700 triệu đồng/khách hàng. Thời hạn áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ là tối đa 10 năm tính từ thời điểm khách hàng được giải ngân lần đầu tiên, nhưng không vượt quá ngày 01/06/2026.
Cả hai Thông tư trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/11/2014.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm