Trong hôm nay có phương án vận chuyển hành khách đối với các tỉnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ

(PLVN) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản hỏa tốc số 3608/BGTVT-VT gửi các đơn vị trực thuộc và sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với các tỉnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT tại Công văn số 3064/BGTVT-VT ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 3092/BGTVT-VT ngày 1/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

“Thời gian áp dụng kể từ 00h00 phút ngày 16/4/2020 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị mới và thông báo tiếp theo của Bộ GTVT để triển khai thực hiện Chỉ thị mới của Thủ tướng Chính phủ”, Văn bản nêu rõ.

Văn bản cũng chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN và các Cục: Hàng không, Hàng hải, Đường sắt, Đường thủy nội địa căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng phương án vận chuyển hành khách đối với các tỉnh, thành phố thuộc từng nhóm nguy cơ.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn ký yêu cầu phương án của các đơn vị phải nêu rõ đối với các trường hợp vận chuyển nội tỉnh và liên tỉnh giữa các nhóm nguy cơ và báo cáo Bộ GTVT trước 12h00 hôm nay- (ngày 16/4.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm