Giới hạn 6 chuyến bay mỗi ngày trên chặng Hà Nội – TP.HCM

(PLVN) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có thông báo về phương án vận chuyển hành khách cụ thể đối với từng lĩnh vực vận tải và từng nhóm địa phương phụ thuộc vào nguy cơ về dịch COVID-19 tại địa phương đó.

Các hãng hàng không được khai thác tổng cộng 6 chuyến/ngày đối với chặng Hà Nội - TP HCM.

Các hãng hàng không được khai thác tổng cộng 6 chuyến/ngày đối với chặng Hà Nội - TP HCM.

Theo đó, trong thời gian từ 0h ngày 17/4 đến hết ngày 22/4, việc vận chuyển hành khách sẽ căn cứ theo 3 nhóm địa phương gồm Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III), cụ thể:

Đối với liên tỉnh, lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa, Hàng hải: Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II sẽ tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg về lĩnh vực vận tải.

Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

Các tỉnh thuộc nhóm III, chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Giới hạn 6 chuyến bay mỗi ngày trên chặng Hà Nội – TP.HCM ảnh 1
 Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Đối với vận tải hàng không, các đường bay Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, tổng tần suất 6 chuyến/ngày; Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại, tổng tấn suất 2 chuyến/ngày; TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại, tổng tấn suất 02 chuyến/ngày.

“Đối với các đường bay ngoài 3 đường bay trên, yêu cầu các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan”, Văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Đối với tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, Bộ GTVT yêu cầu chỉ được khai thác tối đa 02 đôi tàu khách/ngày (02 chuyến Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh và 02 chuyến ngược lại) đồng thời tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Bộ GTVT cho biết, trong thời gian từ 0h ngày 23/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể về dịch bệnh trong thời gian tới của từng địa phương, việc phân loại mỗi tỉnh vào từng nhóm có thể thay đổi.

Tuy nhiên, việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc chung nêu trên.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm