Tổng kết đúng thực tiễn

(PLVN) - Hôm qua, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị T.Ư 10 (khóa 12). Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ của T.Ư khóa 12 chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 10

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 10

T.Ư sẽ thảo luận về đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Thời gian qua, thực hiện quyết định của Hội nghị T.Ư 8 khóa 12, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã khẩn trương chuẩn bị dự thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng để xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện, trình T.Ư xem xét, cho ý kiến tại hội nghị này. Trước đó Tiểu ban Văn kiện đã làm việc với nhiều cơ quan nghiên cứu ở  T.Ư và địa phương để nghe ý kiến 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra thời gian qua sẽ được được tập trung nghiên cứu, làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện.

Đổi mới là một sự nghiệp chưa có tiền lệ và thông lệ, Đảng phải vừa làm, vừa tổng kết kinh nghiệm để không ngừng bổ sung, phát triển lý luận. Vì vậy, công tác tổng kết thực tiễn có tầm quan trọng đặc biệt trong hoạt động nghiên cứu lý luận của Đảng.

Các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng đều nhấn mạnh đến yêu cầu tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, chính sách, đặc biệt là tổng kết những mô hình mới, cách làm sáng tạo từ địa phương và cơ sở để nhân rộng; tổng kết kinh nghiệm thế giới để chúng ta bớt phải đi các bước mò mẫm, thực hiện phát triển rút ngắn.

Đại hội XII của Đảng đã đặt hoạt động tổng kết thực tiễn lên vị trí đầu tiên trong chu trình của công tác lý luận - tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận của Đảng. Đảng đã thành công, bảo đảm cho đất nước ổn định và phát triển.

Tuy nhiên, tổng kết thực tiễn là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đồng thời là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là của những người làm công tác nghiên cứu lý luận nòng cốt - chuyên nghiệp. Tổng kết thực tiễn của mỗi tổ chức đảng ở từng cấp giúp đúc kết những kinh nghiệm, cách làm hay từ “điểm” mà nhân ra “diện”.

Những khuyết điểm, bất cập của công tác lý luận đã được Đảng ta chỉ ra từ lâu, đã tồn tại kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, song vẫn chưa khắc phục được một cách cơ bản. 

Trước kỳ họp T.Ư này, nhiều vụ án tiếp tục được khởi tố. Mặc dù, quy trình tố tụng mới mở ra nhưng “bóng dáng” sau các vụ án này là “nhóm lợi ích” lộng hành. Thực tế, lý luận của Đảng đã được tổng kết, sau khi có nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, chính sách, pháp luật tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Nhưng sự lạc hậu, yếu kém của lý luận đã làm hạn chế vai trò dẫn đường, tiên phong của lý luận cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng.  Vì vậy, phản ánh đúng thực tiễn nâng lên thành lý luận, cụ thể hóa thành chính sách có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Thương chứ đừng 'thương hại' em ấy

Thương chứ đừng 'thương hại' em ấy

(PLVN) - Lòng trắc ẩn, sự đồng cảm đối với những mảnh đời bất hạnh là một vẻ đẹp đạo đức, tuy nhiên, cần suy xét nhiều hơn khi thể hiện vẻ đẹp ấy bằng hành động thiện nguyện.
Đọc thêm