Hà Giang kỷ luật khai trừ Đảng hai cán bộ Đảng viên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định kỷ luật đối với Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, 10 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quản lý và công chức Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh và 01 đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hà Giang kỷ luật khai trừ Đảng hai cán bộ Đảng viên

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, do vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, vi phạm quy chế làm việc của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án số 2086 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển KT - XH vùng đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2016 – 2025; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cá nhân lợi dụng làm trái chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh gây thất thoát nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của đề án; triển khai thực hiện không nghiêm túc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục những sai phạm đã chỉ ra qua thanh tra việc triển khai thực hiện Đề án 2086 của Chính phủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong chi bộ, cơ quan để nhiều cán bộ là đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với 2 đồng chí Bế Thị Kim Hưng, Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025, Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh và Đặng Đoàn Phong, đảng viên, Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do liên quan đến vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 2086 của Chính phủ tại Chi bộ Ban dân tộc tỉnh.

Cũng liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 2086 của Chính phủ, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 6 đồng chí thuộc Chi bộ Ban dân tộc, gồm: Hoàng Đức Tiến, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Hoàng Xuân Đẹp, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; Ma Công Mạch, đảng viên, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Phạm Văn Đông, đảng viên, chuyên viên Phòng Thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh; Vũ Thị Bình Minh, đảng viên, chuyên viên Ban Dân tộc tỉnh; Phạm Quang Huy, đảng viên, kế toán, Ban Dân tộc tỉnh.

Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đồng chí: Trần Quốc Tuấn, đảng viên, Phó Chánh thanh tra, Ban Dân tộc tỉnh; Đặng Đình Nhiêu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Triệu Là Pham, đảng viên, Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, do có những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2021 của Ban Bí thư, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, tổ chức tảo hôn cho con gái, vi phạm Luật hôn nhân và gia đình.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm