Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa, Hà Nội: Xây dựng huyện xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện

(PLVN) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng, Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ ra sức phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp để những năm tới huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Sáng qua (7/8), Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 235 đại biểu đại diện cho hơn 8.600 Đảng viên trong huyện….

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đoàn kết, tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực kinh tế, đầu tư hạ tầng cơ sở, duy trì, nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình phát triển sản xuất (SX) tạo bước chuyển biến mới, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ thực hiện quyết tâm chính trị “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của Nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, bảo đảm quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn cho biết, trong 5 năm qua, nền kinh tế của huyện phát triển ở mức tăng trưởng khá. Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng bình  quân đạt 6,05% năm và đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt được kết quả quan trọng. Dự kiến đến hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn NTM. Hiện, huyện đã đạt 6 tiêu chí NTM và 3 tiêu chí cơ bản đạt. Thu nhập bình quân đầu người  khoảng 47 triệu đồng/người/năm và huyện phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đặt ra 3 khâu đột phá: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ và hiện đại, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cùng với đó là 11 nhóm giải pháp trọng tâm như: Thực hiện đồng bộ các giải pháp tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp; duy trì, giữ vững tiêu chí ở các xã đạt chuẩn NTM; phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, xây dựng người Ứng Hòa - Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa…

Tán thành với 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp mà Đảng bộ huyện Ứng Hòa xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị trong chương trình hành động của huyện trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương và trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; Triển khai đồng bộ nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 song song với khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy cần có giải pháp để bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh những việc khó. Trong từng giai đoạn, cần lựa chọn đúng và lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá, tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh để đưa ra hướng giải quyết phù hợp quy định, tạo niềm tin trong Nhân dân. Tập trung giải quyết những bức xúc của Nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc lưu ý, cùng với phát triển kinh tế, huyện Ứng Hòa cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, vật chất, quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Trực tiếp bầu Bí thư Huyện ủy 

Ngày 7/8, Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Thường - Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu hai Phó Bí thư Huyện ủy là đồng chí Phạm Anh Tuấn và đồng chí Nguyễn Chí Viễn; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm