Hà Nội: 187 “điểm đen”, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường

(PLO) -Đó là kết quả rà soát công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước trên địa bàn TP Hà Nội năm 2017.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan quản lý nhà nước đã kiểm tra, thanh tra tại 777 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính (VPHC) 297 cơ sở với tổng số tiền phạt gần 6,1 tỷ đồng. Trong đó, Sở TN&MT đã thanh tra, kiểm tra 10 cơ sở, xử lý VPHC đối với 5 cơ sở vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước. Công an thành phố thanh tra, kiểm tra 50 vụ, lập hồ sơ đề nghị các cấp ra quyết định xử phạt VPHC 43 vụ. UBND các quận, huyện, thị xã đã thanh, kiểm tra 717 cơ sở và xử lý VPHC 249 cơ sở.

Tính đến hết tháng 10/2017, Sở TN&MT đã thành lập 13 đoàn thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên nước tại 245 cơ sở, tiến hành rà soát, kiểm tra, xác định các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đến nay, qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã, đã có 187 “điểm đen”, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm