Hà Nội phát hiện 1 cán bộ không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập

(PLO) - Theo báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng (PCTN) của UBND TP Hà Nội trước Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, trong năm 2017, số người bị kết luận không trung thực trong kê khai tài sản thu nhập là 1 người. 

Tổng số người phải kê khai tài sản thu nhập của TP là 34.340 người, trong đó đã kê khai là 34.324 người, chưa kê khai 16 người; số bản kê khai đã công khai là 35.253 bản, trong đó theo hình thức niêm yết là 17.817 bản, theo hình thức công bố tại cuộc họp là 17.436 bản. 

Trong kỳ báo cáo, Công an TP đã thụ lý điều tra 46 vụ với 119 bị can, trong đó kỳ trước chuyển sang là 21 vụ với 68 bị can; khởi tố mới trong kỳ là 24 vụ với 49 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ với 2 bị can; đã có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 26 vụ với 89 bị can, đang điều tra 16 vụ, 26 bị can. Tài sản thiệt hại là 16,5 tỉ đồng; tài sản thu hồi trong quá trình điều tra là 3 tỉ đồng. 

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, tình hình tham nhũng trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực như quản lý sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính…

Nguyên nhân là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế, một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý cơ chế chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi. Một số đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác PCTN, còn lúng túng trong việc triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tham nhũng...

Trong năm 2019, UBND TP Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật trên các lĩnh vực; xóa bỏ tình trạng xin – cho, tập trung các lĩnh vực đầu tư xây dựng quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước; Triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 theo quy định, kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện và kịp thời thu hồi tài sản tham nhũng... 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm