Hà Nội tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

(PLO) -Từ 0h00 ngày 1/4/2019, TP Hà Nội sẽ thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội.

Hình minh họa

Hình minh họa

Đồng thời phân tích quá trình phát triển dân số, nhà ở trên phạm vi cả nước và TP, đáp ứng nhu cầu về thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược cũng như các kế hoạch giai đoạn 2021-2030...

Các nội dung sẽ được tiến hành điều tra có thông tin chung về dân số; tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động-việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 7/2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quí IV/2019, kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quí II/2020. 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm