Hà Nội phấn đấu tăng GRDP năm 2022 từ 7,0-7,5%

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 8/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó có mục tiêu GRDP tăng từ 7,0-7,5%.

Hình ảnh tại phiên họp.

Hình ảnh tại phiên họp.

Nghị quyết xác định rõ mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế.

Chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng, chú trọng hạ tầng số; tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAR Index, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tại nghị quyết này, HĐND TP Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, GRDP tăng từ 7,0-7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 139-141 triệu đồng; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của TP so với năm trước.

Hướng đến mục tiêu trên, TP Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện trong năm 2022. Trước hết, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tập trung đầu tư, củng cố hệ thống y tế; trong đó, chú trọng đầu tư công và thu hút đầu tư, thực hiện xã hội hóa để triển khai ngay việc nâng cấp trạm y tế xã; tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng, đồng thời, mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm 2022…

Cùng với đó, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó, duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách, đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển các ngành kinh tế; Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI.

Phát triển văn hóa, xã hội; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội; tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường.

Tiếp tục sắp sếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; Công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, TP sẽ phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị thuộc TP, sắp xếp các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc một số sở ngành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm