Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật

(PLVN) - Sáng 3/7, Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật

Từ năm 2003 đến nay, gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo số 74-TB/TW, ngày 11/5/2007; Kết luận số 04-KL/TW, ngày 19/4/2011, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thường xuyên chú trọng chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo quán triệt, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 32-CT/TW ; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận số 04-KL/TWvà Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Có nhiều văn bản chỉ đạo việc phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác thực hiện việc PBGDPL trên địa bàn. 

Sở Tư pháp Hà Tĩnh cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL đãtham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 25/6/2007 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.Trong các năm 2004 - 2011, đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành 18 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32; Thông báo số 74 và Kết luận 04. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành hơn 60 văn bản các loại để triển khai thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Luôn xác định việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL đ là một trong những  giải pháp trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 32, Thông báo số 74 và Kết luận số 04. Trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư, các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và các địa phương đã thực hiện ký kết hơn 1.500 Chương trình phối hợp PBGDPL. 

Hà Tĩnh:Chuyển biến tích cực sau 15 năm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phổ biến pháp luật ảnh 1

 Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức 5 đợt kiểm tra chuyên đề đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 32, Thông báo số 74 và Kết luận số 04 của các cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Ngày 27/10/2010, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND, đưa Hà Tĩnh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện Ngày Pháp luật hàng tháng. Đây là một cách làm hay, sáng tạo của tỉnh, trước hết là nhằm tăng cường hoạt đông tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong 06 năm thi hành Luật PBGDPL, toàn tỉnh đã tổ chức 35.346 cuộc tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp với 2.437.350 lượt người tham gia; tổ chức 268 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 1.289.964 lượt người dự thi; phát hành miễn phí 2.705.386 tài liệu; đăng tải 23.470 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.Hoạt động PBGDPL được triển khai đa dạng, phong phú đã kịp thời thông tin, phổ biến đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh các văn bản, chính sách pháp luật mới của Trung ương và tỉnh ban hành. 

Đặc biệt, trong các năm 2014 - 2015, gắn liền với triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, tỉnh đã tổ chức thành công cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, toàn tỉnh có 242.716 bài dự thi (ước tính 1/5 dân số của tỉnh tham gia); nhiều cá nhân, tổ chức được tuyên dương, khen thưởng.Tỉnh đạt giải A toàn quốc, có 01 cá nhân đạt giải nhất, 01 cá nhân được giải ba và 03 các nhân đạt giải khuyến khích toàn quốc. Kết quả quan trọng nhất và thành công nhất của cuộc thi là đã góp phần tích cực trong việc đưa Hiến pháp mới của Nước nhà sớm đi vào cuộc sống.

Công tác PBGDPL đã phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật như việc tuyên truyền phổ biến đến người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển miền Trung; phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020; Góp phần tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp…

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ phụ trách công tác PBGDPL trong nhà trường được quan tâm. Tính từ năm 2013 đến nay, đã tổ chức 65 lớp bồi dưỡng cho hơn 2.000 lượt cán bộ, giáo viên.Chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL và của các cơ quan Tư pháp được nâng cao…Công tác PBGDPL trên địa bàn Hà Tĩnh được đa dạng hóa về hình thức, đảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức truyền thống và những hình thức PBGDPL mới. 

Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành 45 văn bản hướng dẫn PBGDPL cho các đối tượng và 15 văn bản hướng dẫn PBGDPL theo từng địa bàn. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện đã ban hành 585 văn bản hướng PBGDPL cho các đối tượng và 180 văn bản hướng dẫn PBGDPL theo từng địa bàn.Nhiều cách làm hay, sáng tạo đã được xây dựng và phát huy hiệu quả cao trong PBGDPL. Ngoài ra, việc tập trung đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông trong công tác PBGDPL được chú trong hơn. Một số cơ quan, đơn vị đã tiên phong đi đầu trong áp dụng tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống Facebook và tin nhắn điện thoại như Sở TTTT, Tỉnh đoàn, UBND huyện Đức Thọ. 

Cùng chuyên mục
Cuộc họp rút kinh nghiệm về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 – “trái ngọt” từ sự đóng góp của nhiều đơn vị

(PLVN) - Theo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa được công bố, Bộ Tư pháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm 3 Bộ có chỉ số trên 90%. Đóng góp vào thành tích này là sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nổi bật là Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế…

Đọc thêm