Hải Dương đã cập nhật được 98,4% thông tin dân cư

(PLVN) - Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, đến nay, việc thu thập, cập nhật thông tin dân cư tại địa bàn đã đạt tỷ lệ 98,4%.  

Hải Dương đã cập nhật được 98,4% thông tin dân cư

Hải Dương đã thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra, phúc tra thông tin công dân còn thiếu, đảm bảo thông tin đưa vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được chính xác.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin của công dân, chỉnh sửa dữ liệu sai lệch, thu thập những nội dung thông tin mới, đảm bảo mọi biến động về thông tin của công dân luôn được cập nhật nhanh chóng, kịp thời.

Hải Dương đã cập nhật được 98,4% thông tin dân cư ảnh 1

Công an tiến hành kiểm tra, đối chiếu giấy tờ của người dân để phục vụ công tác phúc tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngày 4/6/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong đó, Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp phối hợp với cơ quan Công an cùng cấp giải quyết những tồn tại, sai sót trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo tập trung, thống nhất; tiếp tục cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh,

Sở Thông tin truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc cung cấp chính xác thông tin, tài liệu để thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mặt khác, Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Với những tích cực trên, đến nay, việc thu thập, cập nhật thông tin dân cư tại các huyện, thị xã, thành phố đã đạt tỷ lệ 98,4%.

Phấn đấu trước ngày 26/3/2021 hoàn thành mục tiêu tổng thể, tiếp nhận hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bàn giao hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước ngày 30/4/2021.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm