Hải Dương xây dựng kế hoạch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp

(PLVN) - Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ký ban hành Chỉ thị về việc triển khai, thực hiện cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm hơn so với CCCD sử dụng mã vạch hiện nay (ảnh minh họa)

CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm hơn so với CCCD sử dụng mã vạch hiện nay (ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án Căn cước công dân (CCCD), đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC), Bộ Công an sẽ thực hiện việc cấp thẻ CCCD có gắn thẻ chíp, thu nhận vân tay lăn, sử dụng thông tin trong CSDLQG về DC để cấp thẻ CCCD dự kiến từ ngày 01/11/2020.

UBND Hải Dương giao Công an tỉnh: Căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD của Bộ Công an, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai việc cấp thẻ CCCD gắn chíp đảm bảo khoa học, hiệu quả, quy trình nghiệp vụ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân vị trí, vai trò của Dự án cấp, quản lý CCCD; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác dữ liệu CSDLQG về dân cư để công dân nhận thức đầy đủ và ủng hộ, tự nguyện phối hợp với lực lượng Công an thực hiện cấp thẻ CCCD.

Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật CCCD, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và tổ chức thực hiện cấp thẻ CCCD có gắn chíp cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu; bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện được thống nhất.

Bên cạnh đó Sở Tư pháp cũng được giao: Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với Công an tỉnh thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân và kịp thời giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch với dữ liệu CCCD đảm bảo sự thống nhất, tập trung.

Để việc thực hiện được hiệu quả, UBND tỉnh Hải Dương cũng giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, Ngành liên quan: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện việc cấp thẻ CCCD theo quy định

CCCD gắn chip có nhiều ưu điểm hơn so với CCCD sử dụng mã vạch hiện nay. CCCD mới sẽ tích hợp thêm nhiều trường dữ liệu công dân, như: thông tin về bằng lái xe, bảo hiểm, ngân hàng…, giúp sử dụng cho nhiều giao dịch, giải quyết được nhiều thủ tục. CCCD mới cũng tương đồng với dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đang được triển khai, giúp cơ quan quản lý Nhà nước truy vấn thông tin nhanh và thuận lợi hơn.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm