HAI: Ngày 26/11, giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1

(PLO) - Công ty cổ phần Nông dược H.A.I (mã HAI – sàn HOSE) sẽ phát hành 17.399.991 cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ công ty gấp đôi so với trước.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/11/2014, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày hôm qua 26/11/2014.
Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại CTCP Nông dược H.A.I và xuất trình CMND.
Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2014. Theo báo cáo này, thặng dư vốn cổ phần 84,6 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 72,6 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối là 39,1 tỷ đồng.
Được biết, ngày 8/11/2014, CTCP Nông dược H.A.I  đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua kết quả kinh doanh năm tài chính 2013-2014 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014-2015; phương án phân phối lợi nhuận, phương án tăng vốn điều lệ và các vấn đề nhân sự khác với tỷ lệ đồng thuận 99,99%.
Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua BCTC kiểm toán năm tài chính 2013-2014 với doanh thu đạt 896 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 38 tỷ đồng. Năm tài chính 2014-2015, H.A.I đặt mục tiêu 1.400 tỷ đồng doanh thu, 78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Về phương án tăng vốn điều lệ, ĐHĐCĐ cũng thống nhất thông qua phương án chia thưởng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, chào bán gần 52,2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,5 (sau khi đã chia thưởng cổ phiếu) và phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược. Với kế hoạch này, vốn điều lệ mới của H.A.I sẽ tăng lên mức xấp xỉ 1.020 tỷ đồng.
TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục

Đọc thêm