Hải Phòng: 214/217 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 29/12, Sở Tư pháp TP Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai công tác tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Nhiều kết quả khả quan

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp TP Hải Phòng Đỗ Đại Dương cho biết: Năm 2021, đơn vị triển khai toàn diện công tác tư pháp được giao, phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của địa phương. Đơn vị đã kịp thời tham mưu HĐND, UBND TP ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật; góp ý 335 dự thảo văn bản; công bố 92 văn bản hết hiệu lực, quyết định bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công tác PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn, thu hút quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Sở Tư pháp đã phối hợp xây dựng Phụ trương Pháp luật phát hành đều kỳ vào thứ Năm hàng tuần, mỗi kỳ phát thành 25.000 bản; đăng gần 1.000 tin, bài, trên Trang thông tin điện tử PBGDPL; thực hiện 15 phóng sự phát thanh, truyền hình; phát hành 20 loại tờ gấp pháp luật; xuất bản 01 đầu sách “Hỏi - đáp pháp luật’ và 3.346 bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực bầu cử, môi trường, ma túy, xử lý vi phạm hành chính….

Hải Phòng: 214/217 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ảnh 1

Các cá nhân, tập thể tiêu biểu tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Công tác xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào nền nếp với 214/217 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác hòa giải được đẩy mạnh, đến nay, Hải Phòng có 2.430 tổ hòa giải với 12.773 hòa giải viên, tỷ lệ hòa giải thành đạt 70%, góp phần quan trọng vào việc giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2021, Sở Tư pháp đã kịp thời tham mưu UBND TP và hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc áp dụng pháp luật để giải quyết hơn 200 vụ việc khó khăn, vướng mắc liên quan đến xử lý vi phạm hành chính, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Nhiệm vụ này đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, cải thiện môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư của TP Cảng.

Trong các kết quả đã đạt được không thể không nhắc đến ứng dụng CNTT trong công tác đăng ký và thống kê hộ tịch. Sở Tư pháp đã tích cực triển khai thực hiện Đề án "Số hóa Sổ hộ tịch lịch sử của TP Hải Phòng"; triển khai thực hiện tích hợp 04 TTHC lĩnh vực hành chính tư pháp vào Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến TP và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia góp phần đơn giản hóa hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.

Hải Phòng: 214/217 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ảnh 2

Phòng hành chính Tư pháp - Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Đặc biệt, trong năm 2021, Sở Tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp. Hơn 90% thông tin chỉ đạo, điều hành được xử lý trên môi trường mạng và được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử, giảm 90% việc sử dụng giấy tờ trong hoạt động của cơ quan thông qua việc đưa số lượng văn bản được lưu chuyển trên hệ thống mạng.

Năm 2021,Sở Tư pháp tập trung thực hiện nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa tổ chức, hoạt động bổ trợ tư pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp. Đến nay, Hải Phòng có 434 người có chức danh bổ trợ tư pháp hoạt động tại 168 tổ chức bổ trợ tư pháp, đảm bảo cung cấp toàn diện các dịch vụ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ đắc lực hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở tư pháp Đỗ Đại Dương nhìn nhận công tác tư pháp TP Hải Phòng vẫn còn khó khăn, hạn chế. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, công tác tuyên truyền, PBGDPL chủ yếu qua hình thức biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông. Việc tổ chức hội nghị, tọa đàm chưa được triển khai sâu rộng do hạn chế tập trung đông người.

Chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 là nhiệm vụ mới, chưa được hướng dẫn cụ thể về xác định tiêu chí, nội dung đánh giá, xếp hạng nên việc triển khai thực hiện trong thực tế gặp nhiều khó khăn. Quy định pháp luật về công tác lý lịch tư pháp bộc lộ sự thiếu đồng bộ nhưng chưa được sửa đổi, nhất là liên quan đến chế định đương nhiên xóa án tích theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, dẫn đến khó khăn trong áp dụng pháp luật. Các tổ chức bổ trợ tư pháp quy mô còn nhỏ, năng lực cạnh tranh hạn chế, chất lượng dịch vụ còn chưa cao.

Hải Phòng: 214/217 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ảnh 3

Lễ tổng kết hoạt động năm 2021 của Sở Tư pháp Hải Phòng

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và thực hiện Chủ đề năm của TP là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” với nhiều thời cơ và vận hội mới. Sở Tư pháp TP Hải Phòng tập trung một số nguồn lực, giải pháp thực hiện 5 giải pháp chính. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; tăng cường chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng. Kịp thời triển khai tổ chức thực hiện các Luật mới được Quốc hội thông qua liên quan đến hoạt động của Ngành;tiếp tục nâng cao chất lượng công tác rà soát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, tham gia xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.

Hải Phòng: 214/217 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ảnh 4

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị Sở Tư pháp TP Hải Phòng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và thi đua - khen thưởng, bảo đảm linh hoạt, kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết TTHC. Ông Nam cũng đề nghị đơn vị ứng dụng mạnh mẽ CNTT, công nghệ số vào công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cũng trao tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2021; Bằng khen của UBND TP Hải Phòng cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu. Phòng hành chính Tư pháp nhận Cờ của UBND TP Hải Phòng trao tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Cùng chuyên mục
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 06/QĐ-TTg

(PLVN) -  Chiều 24/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Quyết định 06/QĐ-TTg) dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đọc thêm