Hỏa tốc yêu cầu các tỉnh/thành tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Y tế cho biết thời gian qua nhiều đơn vị đã tích cực triển khai tiêm chủng theo quy định, nhưng nhiều nơi vẫn còn chậm trễ. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Tiểu ban tiêm chủng, đến ngày 31/7/2021, cả nước đã triển khai tiêm chủng được hơn 6,2/10,7 triệu liều vaccine phân bổ từ đợt 1-13, chiếm tỷ lệ 58%. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc tổ chức tiếp nhận, phân bổ và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19.

Để đạt được mục tiêu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân với tỷ lệ bao phủ cao trong năm 2021, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, dự kiến số lượng vaccine được cung ứng có thể tăng nhiều trong thời gian tới.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị đẩy nhanh và tăng tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đã được phân bổ. Kết quả tiêm chủng hàng ngày của các các đơn vị sẽ được tổng hợp bằng kỹ thuật số, công khai trên Cổng thông tin của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương để nhân dân được biết, theo dõi và giám sát (theo biểu mẫu đính kèm).

Đồng thời, các đơn vị rà soát, báo cáo cụ thể các đợt đã tiếp nhận về thời gian tiếp nhận, phân bổ, triển khai tiêm và các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (theo Mẫu báo cáo tại phụ lục đính kèm) gửi về Dự án TCMR Khu vực trước ngày 08/8/2021;

Dự án TCMR khu vực tổng hợp gửi Dự án TCMR Quốc gia trước ngày 10/8/2021. Đối với các đợt vaccine tiếp nhận tiếp theo, báo cáo tiến độ tiêm chủng hàng ngày và sau khi kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 05 ngày phải có báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur rà soát, báo cáo cụ thể thời gian từng đợt vaccine đã tiếp nhận, vận chuyển tới kho của Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực hoặc kho bảo quản của các quân khu và từ kho của Dự án Tiêm chủng mở rộng hoặc kho của các quân khu đến kho của các tỉnh, thành phố và các đơn vị; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (theo Mẫu báo cáo tại phụ lục đính kèm). Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổng hợp báo cáo của các đơn vị và Dự án TCMR khu vực gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 15/8/2021. Đối với các đợt vaccine tiếp nhận tiếp theo, báo cáo tiến độ tiêm chủng hàng ngày và sau khi kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 05 ngày phải có báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp.

Bộ Y tế sẽ chủ động điều chuyển vaccine cho các tỉnh, thành phố, đơn vị khác nếu kết quả tiêm tại các đơn vị, địa phương đạt tỷ lệ thấp đối với từng đợt phân bổ vaccine. Giám đốc Sở Y tế phải chịu trách nhiệm trước Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh; thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm vaccie chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp về tiến độ tiêm chủng và việc bị điều chuyển vaccine (nếu có).

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế và Thủ tướng Chính chính phủ về quá trình thực hiện.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm