Hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 16/4, Viện Khoa học pháp lý đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Xây dựng, hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam hiện nay”. TS.Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý chủ trì Hội thảo.

TS.Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý chủ trì Hội thảo

TS.Chu Thị Hoa, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý chủ trì Hội thảo

Hội thảo đã được nghe một số tham luận về: thực tiễn thi hành pháp luật đầu tư và đăng ký kinh doanh đối với mô hình kinh tế chia sẻ, đề xuất hoàn thiện pháp luật; trách nhiệm dân sự của nền tảng trực tuyến theo Luật mẫu của Viện Luật châu Âu, kinh nghiệm cho Việt Nam; kinh nghiệm một số quốc gia về hoàn thiện pháp luật điều chỉnh mô hình kinh tế chia sẻ; hoàn thiện pháp luật về thuế, lao động, bảo hiểm, an sinh xã hội trong nền kinh tế chia sẻ…

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nhận diện những vấn đề pháp lý từ mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam hiện nay thông qua thực tiễn quản lý của các cơ quan nhà nước và thực tiễn hoạt động của một số doanh nghiệp; từ đó đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới để thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực của mô hình này đối với đời sống kinh tế-xã hội. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm