Bộ Giao thông vận tải áp dụng lộ trình tiêu chuẩn khí thải như thế nào?

(PLVN) - Trả lời báo PLVN về việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại “đã đi vào nề nếp”.

Bộ Giao thông vận tải áp dụng lộ trình tiêu chuẩn khí thải như thế nào?

Như báo PLVN đưa tin, gần đây, các hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô (SXLR&NK) phản ánh về việc thiếu nhiên liệu đạt chuẩn Euro 4 và Euro 5 dẫn đến thiệt hại hàng nghìn đô la để thay thế hệ thống phun nhiên liệu của động cơ sử dụng công nghệ cao, dẫn đến việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải (TCKT) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gặp nhiều khó khăn.

Trong văn bản số 8048/BGTVT-VP trả lời báo Pháp luật Việt Nam, Bộ GTVT cho biết, từ ngày 1/7/2007, xe ô tô, mô tô, xe gắn máy sản xuất lắp ráp và nhập khẩu (SXLR&NK) mới áp dụng TCKT mức 2 (tương đương Euro 2) theo Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến năm 2017, theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 và văn bản số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì kể từ ngày 1/1/2017 xe mô tô hai bánh SXLR&NK mới áp dụng TCKT mức 3 (tương đương Euro 3) còn xe ô tô chạy bằng nhiên liệu xăng và các loại nhiên liệu khác ngoài điêzen SXLR&NK mới áp dụng TCKT mức 4 (tương đương Euro 4).

Từ ngày 1/1/2018, xe ô tô chạy bằng nhiên liệu điêzen SXLR&NK mới áp dụng TCKT mức 4. 

Đến 1/1/2022, xe ô tô SXLR&NK mới áp dụng TCKT mức 5 (tương đương Euro 5)

Nói về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nâng cao năng lực, kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát khí thải xe cơ giới theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, Bộ GTVT đã xây dựng biểu phí thử nghiệm khí thải gửi Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 195/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ SXLR&NK.

Ngoài ra, Bộ GTVT còn ban hành Quy chuẩn quốc gia QCVN 77:2014/BGTVT về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh SXLR&NK. Đây là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với mức Euro 3 được quy định trong quy định kỹ thuật về khí thải xe cơ giới của Ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên hợp quốc hoặc trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới SXLR&NK mới kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BGTVT ngày 3/10/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Đồng thời, Bộ GTVT còn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT về khí thải mức 4 đối với xe ô tô SXLR&NK mới kèm theo Tông tư số 33/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2016.

Theo Bộ GTVT, hiện tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR&NK mới đang được Bộ GTVT xây dựng. Dự kiến trong năm 2020, Bộ GTVT sẽ ban hành Quy chuẩn để các doanh nghiệp SXLR&NK ô tô có thời gian chuẩn bị, thực hiện theo đúng lộ trình theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trong văn bản trả lời báo PLVN, Bộ GTVT cho biết về cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực phục vụ kiểm tra, thử nghiệm chứng nhận khí thải: Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đã được đầu tư thiết bị hiện đại, đội ngũ đăng kiểm viên bậc cao được tổ chức đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước, đáp ứng công tác thử nghiệm khí thải mức 3 đối với xe mô tô 2 bánh và mức 4 đối với xe ô tô SXLR&NK mới.

Về kết quả thực hiện kiểm tra, thử nghiệm khí thải theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg và văn bản số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã tiến hành thử nghiệm: 

Đối với xe mô tô, xe gắn máy trước khi SXLR&NK năm 2017 là 512 xe và năm 2018 là 633 xe.

Đối với xe ô tô hạng nhẹ được thử nghiệm trước khi SXLR&NK năm 2017 là 376 xe và năm 2018 là 1.657 xe.

Đối với xe ô tô hạng nặng năm 2017 là 219 xe và năm 2018 là 133 xe.

 Bảng biểu Bộ GTVT trả lời báo PLVN.

Đánh giá về việc thực hiện theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 1/9/2011 và văn bản số 436/TTg-CN ngày 28/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, triển khai lộ trình áp dụng TCKT theo đúng quy định. Đến nay, việc áp dụng TCKT mức 4 đối với xe ô tô và TCKT mức 3 đối với xe mô tô hai bánh đã đi vào nền nếp.

Về việc các hiệp hội, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp, nhập khẩu ô tô (SXLR&NK) phản ánh, Bộ GTVT cho biết cũng đã nắm được thông tin, sự việc.

Bài tiếp: Những khó khăn, vướng mắc của Bộ Công thương trong việc áp dụng lộ trình tiêu chuẩn khí thải.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm