Cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội

(PLVN) - Nếu NLĐ giảm 50% chỉ là 11 ngày làm việc trên tổng số 22 ngày làm việc một tháng thì có đủ điều kiện đóng BHXH hay không?

Cách xác định mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Bạn đọc từ địa chỉ email anhptu…@gmail.com hỏi: Do tình hình dịch Covid-19 nên chúng tôi thỏa thuận với người lao động (NLĐ) làm việc 50% thời gian và giảm 50% mức lương theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) do giảm thời gian làm việc. Trong trường hợp này, mức lương đóng BHXH có phải là mức lương đã giảm có không? Nếu NLĐ giảm 50% chỉ là 11 ngày làm việc trên tổng số 22 ngày làm việc một tháng thì có đủ điều kiện đóng BHXH hay không?

- Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội trả lời: Nếu hoạt động sản xuất của Cty bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thuộc một trong hai trường hợp sau: Số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên; Hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra, thì thực hiện lập hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất gửi tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Trường hợp Cty được cấp có thẩm quyền xác nhận đủ điều kiện dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất thì trong thời gian đó Cty vẫn phải đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và quỹ BH thất nghiệp.

Đối với trường hợp Cty bạn tự thỏa thuận với NLĐ làm việc 50% thời gian và giảm 50% mức lương theo HĐLĐ do giảm thời gian làm việc, theo quy định tại khoản 3, Điều 85, Luật BHXH số 58/2014/QH13:

“NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản”. 

Vì vậy, nếu NLĐ tại Cty bạn không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó.

Cùng chuyên mục
Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

(PLVN) - Bạn đọc có địa chỉ email nguyenthaibang…@gmail.com hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đã chốt sổ BHXH. Tuy nhiên, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của tôi vẫn chưa thanh toán (3 năm 11 tháng). Vậy, khi nào tôi được thanh toán tiền BHTN? Nếu tôi làm cho 1 công ty, nhưng làm được 1 hoặc 2 tháng thì doanh nghiệp cho nghỉ vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và có tham gia BHXH tiếp. Vậy tôi có được hưởng BHTN không? Tôi xin cám ơn!
Đọc thêm