Địa chỉ thường trú trong sổ hộ khẩu và giấy khai sinh không đồng nhất

(PLVN) - Bạn đọc Nguyễn Thị Lan (Thanh Hóa) hỏi: Tôi sinh ra tại Quảng Nam và làm giấy khai sinh tại Quảng Nam. Sau này tôi chuyển hộ khẩu đến Thanh Hóa. Xin hỏi, tôi có cần phải sửa lại thông tin nơi thường trú trong giấy khai sinh hay không?

- Luật sư Lê Ngọc Hà (Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006189) trả lời: Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Việc xác định nơi thường trú trong Giấy khai sinh của bạn căn cứ vào các giấy tờ được nộp tại thời điểm đăng ký khai sinh. Do vậy, việc bạn chuyển hộ khẩu thường trú đến nơi khác không phải là sai sót trong quá trình đăng ký hộ tịch nên không có cơ sở để thực hiện cải chính.

Bạn có thể tham khảo thêm các vấn đề liên quan đến lĩnh vực này tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch. 

Cùng chuyên mục
Đọc thêm