Thời hạn giải quyết chế độ bảo hiểm

(PLVN) - Bạn đọc từ mail huuhau…@gmail.com hỏi: Em bị tai nạn giao thông (TNGT) trên đường đi làm về, bị gãy 1 xương tay phải phẫu thuật gắn inox. Em đã nộp hóa đơn, sổ khám bệnh cho công ty giao về BHXH. Như vậy là bao lâu em mới được trả lại chi phí hưởng chế độ BHXH?

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trả lời: Vì câu hỏi của bạn không nêu rõ trường hợp bạn bị TNGT có được kết luận là tai nạn lao động (TNLĐ) hay không, do đó cơ quan BHXH trả lời bạn như sau:

* Nếu trường hợp TNGT của bạn được kết luận là tai nạn lao động thì bạn nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động cho đơn vị sử dụng lao động để lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH, bao gồm: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ đối với trường hợp nội trú; Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. 

Thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ; Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Nếu trường hợp vụ tai nạn của bạn không phải là TNLĐ thì bạn được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 25 Luật BHXH năm 2014. Bạn nộp hồ sơ theo quy định Khoản 1 Điều 100 Luật BHXH năm 2014 cho đơn vị sử dụng lao động để lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH gồm: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện nếu điều trị nội trú; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu điều trị ngoại trú.

Điều 102 Luật BHXH năm 2014 quy định giải quyết hưởng chế độ ốm đau: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

Cùng chuyên mục
Có được cộng dồn thời gian đóng BHXH khi làm việc trong ngành Công an?

Có được cộng dồn thời gian đóng BHXH khi làm việc trong ngành Công an?

(PLVN) - Bạn đọc Vũ Ngọc Hân hỏi: Tôi vào ngành Công an năm 1979, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 3, Công an TP Hồ Chí Minh. Đến năm 1990 vì lý do gia đình, tôi xin nghỉ việc, tại thời điểm tôi xin nghỉ việc thì chưa được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH). Sau khi ra khỏi ngành Công an, tôi làm việc bên ngoài và có tham gia BHXH. Hiện nay, tôi đủ 60 tuổi, chuẩn bị nghỉ việc. Cho tôi hỏi, thời gian làm việc trong ngàng Công an có được công nhận có đóng BHXH và được cộng dồn với thời gian đóng BHXH sau này của tôi không?
Đọc thêm