Hôm nay (28/7), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự của Chính phủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong ngày làm việc cuối cùng – ngày 28/7 - của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tập trung làm công tác nhân sự và thông qua các Nghị quyết liên quan. 

Buổi sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

UBTVQH cũng sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC. Chánh án TANDTC giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín; thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TANDTC.

Hôm nay (28/7), Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự của Chính phủ ảnh 1

Quang cảnh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua hàng loạt Nghị quyết: về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 (trong đó có kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025); về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Đầu giờ chiều, UBTVQH báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh để Quốc hội phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cuối giờ chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc. Trong phiên bế mạc, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc Kỳ họp. Phiên bế mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm