Hưng Yên hỗ trợ trên 6.000 suất quà cho công nhân lao động

(PLVN) -Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới đời sống, việc làm của hàng nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên hỗ trợ trên 6.000 suất quà cho công nhân lao động

Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên quản lý 18 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với gần 150.000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 1.624 công đoàn cơ sở. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp 866 đơn vị; khối doanh nghiệp có 758 đơn vị.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trong tỉnh cơ bản bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách cho công nhân viên chức lao động như: Việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến cho gần 200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Số lao động bị chấm dứt hợp đồng trên 2.000 người, số lao động bị ngừng việc dưới 1 tháng gần 10.000 người, số lao động nghỉ luân phiên gần 3.000 người.

Trước những khó khăn của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động đề xuất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và triển khai phương án lao động, kết nối thông tin, giới thiệu, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị mất việc làm; tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Tính đến nay, Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ trên 6.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm