Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Chủ đề trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV được xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1
 Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Cùng tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ chính Trị, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước CHXH Việt Nam; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đại diện cho các Bộ/Ban/Ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Quảng Ninh, dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp Hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu đại diện cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2
Đại biểu tham dự Đại hội làm Lễ Chào cờ

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày nêu rõ: Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, giới trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, quy định của Đảng về công tác cán bộ và bám sát yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, là sự kế thừa và phát huy truyền thống, thành quả cách mạng của vùng mỏ anh hùng; là sự nối tiếp thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ; là hội tụ kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, quyết định sự phát triển đi lên của tỉnh Quảng Ninh trong chặng đường tiếp theo.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 

Vì vậy với trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu dự Đại hội tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu để bầu vào Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm