Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quá trình tổ chức kiểm điểm trách nhiệm việc để xảy ra loạt sai phạm trong thực hiện các dự án và công tác quản lý đất đai theo Kết luận thanh tra 2318/KL-TTr của Thanh tra Chính phủ, Sở Nội vụ Lạng Sơn cho biết, UBND tỉnh này đã thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên là Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn.

Khiển trách Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn

Sở Nội vụ Lạng Sơn đã có Văn bản 214/BC-SNV báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra (KLTT) 2318 của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kết luận về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 1/1/2010-31/12/2017).

Về việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong thực hiện các dự án và công tác quản lý đất đai theo KLTT 2318, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến các vi phạm trong việc triển khai, thực hiện các dự án: khu đô thị (KĐT) mới Phú Lộc I, II, III, IV; KĐT Nam Hoàng Đồng I TP Lạng Sơn và quản lý, sử dụng đất đai tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn.

Căn cứ tinh thần, thái độ kiểm điểm, giải trình của các tập thể, cá nhân; căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể tại thời điểm xảy ra sai phạm; căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả, UBND tỉnh đã thống nhất hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc với 3/3 tập thể và 27/28 cá nhân liên quan và áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với 1/28 cá nhân là ông Côi.

Như PLVN đã phản ánh, năm 2020, TTCP ban hành KLTT 2318 chỉ ra hàng loạt sai phạm của UBND tỉnh Lạng Sơn và các sở, ngành trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai đoạn 1/1/2010 – 31/12/2017).

Tại dự án KĐT Phú Lộc, ngày 20/4/2004, Thủ tướng ban hành Văn bản số 544/CP-NN đồng ý chủ trương cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện dự án theo hình thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; đồng thời chỉ đạo tỉnh làm thủ tục thu hồi, giao đất thực hiện dự án và thực hiện cơ chế tài chính trong việc thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai.

UBND tỉnh đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo trên, không chấp hành các quy định pháp luật để triển khai nên việc tổ chức thực hiện dự án có nhiều sai phạm. Về chủ trương đầu tư dự án, tỉnh không lập báo cáo xin phép đầu tư để lấy ý kiến bằng văn bản của bộ quản lý và các bộ, ngành, địa phương liên quan để báo cáo Thủ tướng cho phép đầu tư.

Dù chưa được Thủ tướng cho phép đầu tư nhưng tỉnh vẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ vào đồ án quy hoạch KĐT Phú Lộc để chia tách thành các dự án thành phần gồm: KĐT mới Phú Lộc I, II, II, IV để lập báo cáo nghiên cứu khả thi như một dự án đầu tư độc lập là vi phạm quy định của Chính phủ. Sau khi chia tách các dự án thành phần, tỉnh không tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá đất để lựa chọn nhà thầu.

Liên quan các sai phạm trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo KLTT 2318, TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm về việc Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch các huyện, TP, GĐ các sở, ngành không tiếp công dân đầy đủ. Giám đốc Sở TN&MT tiếp dân với tỉ lệ dưới 1%...

Sở Nội vụ cũng cho biết đã tham mưu cho tỉnh tổ chức kiểm điểm với 20 cá nhân không thực hiện tiếp công dân đầy đủ theo quy định giai đoạn 2010-2017 (trong đó 8 cá nhân đã nghỉ hưu), gồm: 2 Chủ tịch tỉnh qua các thời kỳ, 4 Giám đốc Sở TN&MT qua các thời kỳ; 15 Chủ tịch UBND các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Tràng Định, Lộc Bình qua các thời kỳ. UBND tỉnh thống nhất hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc với 20/20 cá nhân.

Cùng chuyên mục

Đọc thêm