98 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

(PLO) - Tổng cục Hải quan cho biết, số lượng thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ đầu năm 2018 đến nay tăng mạnh, gấp hơn 2 lần so với số lượng từ năm 2017 trở về trước. Đến ngày 24/12, đã có 145 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong đó, 5 thủ tục mới chính thức kết nối thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Đáng chú ý, số lượng thủ tục kết nối trong năm 2018 lên đến 98 thủ tục, trong khi từ năm 2017 trở về trước mới có 47 thủ tục được kết nối. Đặc biệt, từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và tạo thuận lợi thương mại” với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, số lượng thủ tục kết nối tăng mạnh tới 92 thủ tục (thời điểm tổ chức Hội nghị vào tháng 7/2018 mới có 53 thủ tục được kết nối).

Về kết quả, cập nhật từ thời điểm triển khai (12/11/2014) đến ngày 7/12, có trên 1,7 triệu hồ sơ của khoảng 26 nghìn doanh nghiệp được xử lý qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Đến nay, nhiều bộ, ngành đã cơ bản hoàn thành kế hoạch kết nối của năm 2018. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải- đơn vị có số lượng thủ tục nhiều nhất (87 thủ tục) nhưng cũng là bộ đầu tiên hoàn thành kết nối 100% thủ tục vào NSW từ ngày 1/12/2018.

Về thực hiện ASW, Cơ chế một cửa ASEAN được triển khai chính thức từ ngày 1/1/2018 với việc kết nối, trao đổi C/O điện tử giữa Việt Nam với 4 quốc gia trong khu vực (Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia).

Tổng cục Hải quan cũng cho biết, được giao là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. 

Điều đó được thể hiện ở những nội dung cụ thể. Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020 ban hành theo Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thứ hai, tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu,  trong đó quy định rõ trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành trong việc thực hiện các quy định về kiểm tra chuyên ngành.  

Thứ ba, tích cực phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành rà soát, thống nhất quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, kết nối mạng để triển khai mới các thủ tục hành chính lên Cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Thứ tư, giúp việc hiệu quả cho Ủy ban 1899 trong công tác tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên và phục vụ các phiên họp của Ủy ban. 

Thứ năm, với vai trò là Cơ quan thường trực, Bộ Tài chính đã tích cực và chủ động thực hiện tốt công tác điều phối đôn đốc các bộ, ngành khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động chi tiết triển khai các thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia. Bên cạnh việc triển khai tại các cảng biển quốc tế, Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng hàng không quốc tế trên cả nước.

Cùng chuyên mục
Ngân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu Xanh cấp 86,3 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu Xanh cấp 86,3 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng

(PLVN) - Ngân hàng Thế giới, thay mặt cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ phát triển thị trường tài chính thương mại cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp, bao gồm một khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD.
Đọc thêm