Bắc Giang thu hút được 12,5 triệu USD vốn đầu tư quy đổi trong tháng 9

(PLVN) - Năm 2020, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, thời gian qua thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn đạt kết quả tương đối tích cực.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang thu hút được 941 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 95,3% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang thu hút được 941 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 95,3% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang thu hút được 941 triệu USD vốn đầu tư quy đổi, bằng 95,3% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 79 dự án đầu tư trong nước (DDI) vốn đăng ký 7730 tỷ đồng, gấp 5,1 lần; 22 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vốn đăng ký 307,9 triệu USD, bằng 43%; điều chỉnh 15 dự án DDI vốn đăng ký tăng thêm 303 tỷ đồng; 38 dự án FDI vốn đăng ký bổ sung 288,3 triệu USD, tăng 40,1%.

Riêng trong tháng 9, toàn tỉnh đã thu hút được 12,5 triệu USD vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, cấp mới và điều chỉnh 9 dự án DDI vốn đăng ký 196 tỷ đồng, điều chỉnh 01 dự án DDI vốn đăng ký tăng thêm 20 tỷ đồng, điều chỉnh 4 dự án FDI vốn đăng ký tăng thêm 3,2 triệu USD.

Các dự án DDI tập trung chủ yếu ngoài khu công nghiệp với số vốn thu hút lên tới 7.465 tỷ đồng, chiếm 96,6% số vốn DDI toàn tỉnh; trong khi đó, các dự án FDI lớn tập trung chủ yếu trong các khu công nghiệp với tổng số vốn thu hút đạt 296,8 triệu USD, chiếm 96,4% số vốn FDI.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh. Trong 9 tháng toàn tỉnh có 790 doanh nghiệp được thành lập, giảm 11,6% so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký 8.108 tỷ đồng, tăng 3,9%.

Số lượng doanh nghiệp mới thành lập mặc dù giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng bù lại quy mô doanh nghiệp được nâng lên./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm