Ban Kinh tế trung ương: 70 năm tham mưu chính sách phát triển kinh tế

(PLVN) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế trung ương- 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng” sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh 70 năm qua, Ban Kinh tế trung ương (BKTTW) luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế phát triển đất nước…

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại sự kiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại sự kiện.

Chương trình đặc biệt này được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; tri ân các hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động qua các thời kỳ; biểu dương những thành tựu đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế trong giai đoạn hiện nay của BKTTW. 

Chương trình cũng nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ban trong giai đoạn mới.

Cách đây tròn 70 năm (30/9/1950), trong thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra quyết định thành lập BKTTW, cơ quan chuyên trách đầu tiên để nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực kinh tế cho Đảng, do đồng chí Phạm Văn Đồng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng Ban.

70 năm cùng đất nước đi lên, BKTTW qua các thời kỳ đã tham mưu cho Đảng đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng do BKTTW tham mưu, đề xuất đã được thể hiện đầy đủ, sâu sắc trong Cương lĩnh của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, có những chủ trương, đường lối đã tạo ra những bước ngoặt có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

Điểm lại quá trình hình thành và phát triển của BKTTW, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh, 70 năm qua, trong từng giai đoạn, dù qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại với các tên gọi khác nhau, song, BKTTW luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế phát triển đất nước.

Trong bối cảnh hiện nay, khi  đất nước đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng gặp không ít thách thức, khó khăn, đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý , tình hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn và nhiệm vụ nặng nề hơn đối với BKTTW trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, thể chế hóa, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị, BKTTW cần chủ động, không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những vấn đề mới, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về kinh tế - xã hội, theo dõi sát tình hình thế giới, sâu sát với thực tiễn đất nước để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, đề xuất với TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn, có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

“BKTTW phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác với chuyên gia trong nước và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta…”-  Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đồng chí cũng lưu ý, tham mưu, đề xuất, xây dựng chủ trương, chính sách đã khó, nhưng đưa chủ trương, chính sách thực sự đi vào cuộc sống còn khó hơn. Do vậy, BKTTW cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc TW thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội. Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, phát hiện, tổng kết các vấn đề mới để đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi ý, BKTTW, cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, khoa học và hiệu quả; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng BKTTW  Nguyễn Văn Bình  bày tỏ lời cảm ơn các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là lãnh đạo BKTTW qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng BKTTW, nhấn mạnh: “Ôn lại chặng đường 70 năm qua, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Chúng ta cũng bày tỏ lời cảm ơn các nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là lãnh đạo BKTTW qua các thời kỳ. Chúng ta mãi ghi nhớ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành TW, địa phương, các đoàn thể, cơ quan, các nhà khoa học và các cơ quan đối tác trong và ngoài nước đối với BKTTW”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng gửi đến các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động BKTTW qua các thời kỳ lời tri ân sâu sắc; đồng thời nhắn gửi đến toàn thể cán bộ của Ban, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới, nhiệm vụ tới đây của BKTTW rất nặng nề nhưng cũng rất tự hào, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức BKTTW tiếp tục phát huy, truyền thống 70 năm vẻ vang để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã giao phó.

 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ cán bộ BKTTW dự buổi gặp mặt. 

Với những thành tích đạt được, BKTTW đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ của BKTTW qua các thời kỳ là những lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước.

Trong buổi làm việc với BKTTW ngày 11/2/2017, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá “Chưa bao giờ BKTTW có được vị thế như ngày nay”. Đây là những ghi nhận quý báu của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của BKTTW cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Dân tộc suốt 70 năm qua.

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm