Bộ Quốc phòng triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021

(PLVN) - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, vai trò của Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021, đã chỉ đạo và triển khai quyết liệt cho các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Để tổng điều tra đạt được kết quả cao nhất, các cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này.

Các học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ tổng ĐTKT và CSHC 2021.

Các học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ tổng ĐTKT và CSHC 2021.

Triển khai quyết liệt trong toàn quân

Thực hiện quy định của Luật Thống kê, nước ta đã tiến hành 5 cuộc tổng ĐTKT vào các năm 1995, 2002, 2007, 2012 và 2017.

Năm 2021 được coi là năm bản lề cho sự đổi mới và phát triển đất nước, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, đặt nền móng cho sự phát triển các giai đoạn tiếp theo.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và Điều tra cơ sở hành chính (CSHC) năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng năm 2021 của đất nước và là nhiệm vụ trọng tâm của ngành thống kê; giúp Đảng, Nhà nước có được bức tranh tổng thể về KT-XH đất nước; nắm được đầy đủ số lượng các cơ sở hành chính, để từ đó định vị được từng địa phương, lĩnh vực trong quá trình phát triển; xác định rõ tiềm năng, lợi thế cần khai thác; rào cản, thách thức cần phải vượt qua để từ đó hoạch định và đưa ra những quyết sách, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, phù hợp, giúp đất nước ngày càng phát triển.

Điểm khác biệt là các cuộc điều tra trước đây đều do Bộ KH&ĐT, trực tiếp là Tổng cục Thống kê, chủ trì. Năm nay, tổng điều tra được tách thành hai cuộc, tổng ĐTKT vẫn do Tổng cục Thống kê/Bộ KH&ĐT chủ trì, còn cuộc điều tra về CSHC thì do Bộ Nội vụ chủ trì. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng (BQP) vẫn chỉ thành lập một ban chỉ đạo tổng điều tra để thực hiện cả hai nhiệm vụ nêu trên.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng BQP, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra BQP cho biết, Tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm 2021 lần này có quy mô điều tra rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động; nhất là việc đánh giá quá trình phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong 5 năm trở lại đây...

Nắm vững ý nghĩa và tầm mức quan trọng của Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021, Quân ủy Trung ương, BQP quán triệt, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả.

“Nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện rất nặng nề, nhất là cuộc Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021 lần này được thực hiện trong bối cảnh vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết, chuẩn bị và tổ chức ra quân huấn luyện, phát triển KT-XH...; vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Phát huy những kết quả đã đạt được trong các lần tổng điều tra trước đây, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đã nỗ lực chuẩn bị và tập trung cao nhất để triển khai, thực hiện hiệu quả cuộc tổng điều tra “kép” lần này”-Thượng tướng Trần Đơn khẳng định.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng ĐTKT và Điều tra CSHC năm 2021 trong BQP đảm nhiệm các công việc từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành và công bố kết quả tổng điều tra thuộc phạm vi BQP. Cục Kế hoạch và Đầu tư (BQP) với vai trò cơ quan thường trực BCĐ Tổng điều tra BQP phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện. 

Trước hết là thành lập BCĐ, Tổ thường trực giúp việc để tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác tổng điều tra. BQP tổ chức hai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về tổng điều tra trong BQP cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp toàn quân, trong đó, BCĐ Tổng điều tra BQP tổ chức các lớp tập huấn cho BCĐ Tổng điều tra cấp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc BQP. 

BCĐ Tổng điều tra cấp cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP tổ chức tập huấn cho BCĐ cấp cơ sở, điều tra viên, tổ trưởng tổ điều tra, giám sát viên. Công tác tập huấn được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả cao, kịp thời, theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra Trung ương, phương án của BQP. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Tổng ĐTKT và điều tra CSHC năm 2021 đối với các cơ quan đơn vị trong BQP là cuộc tổng điều tra “kép” trong cùng thời điểm. Vì thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn của tổng điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả tổng điều tra là rất quan trọng. 

Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện tổng điều tra, các cơ quan, đơn vị cần chú ý đến phương pháp thu thập thông tin, bảo đảm thông tin đúng, đủ, kịp thời. Bên cạnh đó, Viện Công nghệ thông tin (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự-BQP) cần phối hợp với Tổng cục Thống kê, tham gia hướng dẫn trong tập huấn theo nội dung chuyên ngành, hoàn chỉnh phần mềm tổng hợp kết quả của BQP, tổ chức nhập thông tin phiếu điều tra, báo cáo kết quả đúng thời gian, quy trình và chặt chẽ.

BCĐ tổng điều tra cấp cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP sẽ thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ điều tra của điều tra viên, tổ trưởng tổ điều tra và báo cáo thường xuyên tới BCĐ tổng điều tra cấp trên trực tiếp về tiến độ điều tra, những vướng mắc phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo đồng thời có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức tổng điều tra.

“Thực hiện tổng ĐTKT và điều tra CSHC là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và bảo đảm đúng quy trình. Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc tổng điều tra phải được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của phương án tổng điều tra. Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót thông tin.

Thực hiện nghiêm bảo mật thông tin theo quy định của BQP và phòng, chống dịch Covid-19. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc tổng điều tra phải bảo đảm đúng chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả”-Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân sẽ đồng loạt thực hiện thu thập thông tin điều tra từ ngày 01/03 đến hết ngày 31/03/2021; bàn giao, nghiệm thu phiếu điều tra cấp cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ xong trước ngày 05/05/2021; cấp Bộ Quốc phòng xong trước ngày 30/6/2021.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm