Bộ Tài chính: Đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh

(PLO) - Bộ Tài chính vừa hoàn tất phương án cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKĐTKD) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo phương án này, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 51,4% tổng số ĐKĐTKD hiện hành…

Để cắt giảm số ĐKĐTKD này Bộ Tài chính đã phải sửa đổi, bổ sung 16 Nghị định thuộc nhiều lĩnh vực gồm KD bảo hiểm, KD chứng khoán, thẩm định giá, hải quan, kế toán, kiểm toán, KD xổ số, KD trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, KD casino, KD đặt cược, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 174/TTg-KSTT ngày 2/2/2018 là ưu tiên xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, đồng thời, tạo điều kiện cho các DN được áp dụng các quy định thuận lợi hơn về ĐKĐTKD một cách nhanh chóng, Bộ Tài chính đang khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về ĐKĐTKD thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó có một số nội dung nổi bật như:

Đối với lĩnh vực kế toán: Bãi bỏ 03 điều kiện đối với cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Điều 30 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như điều kiện không vi phạm về hoạt động KD kế toán tại nơi DN nước ngoài đóng trụ sở chính; điều kiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kế toán viên hành nghề tại Việt Nam; điều kiện không bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam trong thời gian 12 tháng.

Đối với KD dịch vụ kiểm toán: Bãi bỏ điều kiện tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 17/2012/NĐ-CP, theo đó người đại diện phần vốn góp của tổ chức tại Công ty TNHH kiểm toán sẽ không cần điều kiện là kiểm toán viên hành nghề.

Đối với điều kiện của tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng: Giảm điều kiện về thời gian hoạt động kiểm toán của DN kiểm toán tối thiểu từ 36 tháng còn 24 tháng; bỏ điều kiện yêu cầu DN phải kiểm toán được tối thiểu 20 đơn vị có lợi ích công chúng hàng năm; bỏ các quy định yêu cầu về hệ thống kiểm soát chất lượng, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khi cấp phép mà chuyển sang hậu kiểm.

Đối với điều kiện KD bảo hiểm: Bãi bỏ các điều kiện DN bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, DN môi giới bảo hiểm phải đáp ứng khi thành lập như quy định phải có Điều lệ công ty; có Quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đối với tổ chức Việt Nam thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, dự thảo Nghị định bãi bỏ điều kiện là DN hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, để mở rộng các đối tượng là các DN thuộc lĩnh vực khác cũng có thể tham gia thành lập DN bảo hiểm. Bãi bỏ điều kiện về kinh nghiệm đối với đại lý bảo hiểm.

Đối với lĩnh vực chứng khoán: Giảm điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ tối thiểu 100 tỷ đồng xuống còn 50 tỷ đồng; giảm điều kiện về số năm kinh nghiệm đối với Tổng Giám đốc tổ chức KD chứng khoán theo hướng số năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong DN khác và số năm kinh nghiệm quản lý điều hành giảm từ tối thiểu 03 năm xuống còn 02 năm.

Cùng chuyên mục
Hỗ trợ Covid-19 đợt 2: Đề xuất giảm thuế thay vì gia hạn nộp thuế

Hỗ trợ Covid-19 đợt 2: Đề xuất giảm thuế thay vì gia hạn nộp thuế

(PLVN) - Trong các giải pháp đề xuất gửi Chính phủ, Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng cần phải thay đổi cách tiếp cận và lựa chọn chính sách đối với doanh nghiệp (DN) theo hướng có nhiều hơn những chính sách giúp DN tiết giảm được dòng tiền chi ra, trong đó có đề xuất giảm thuế thay vì chỉ gia hạn nộp thuế như trước.
Đọc thêm