Các Bộ ra khuyến cáo cán bộ làm việc tại nhà qua máy tính

(PLVN) -Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều Bộ, ban ngành khuyến cáo cán bộ, làm việc tại nhà trừ trường hợp đặc biệt.

Các Bộ ra khuyến cáo cán bộ làm việc tại nhà qua máy tính

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong thời kỳ cao điểm, các Bộ đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc bộ khuyến cáo về việc bố trí, sắp xếp cán bộ làm việc tại nhà qua công nghệ thông tin.

Theo đó, trong ngày 31/3,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra văn bản hoả tốc với nôi dung  về việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bối cảnh diễn biên phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc online tại nhà qua máy tính, hạn chế đến cơ quan, trừ các bộ phận đặc thù và các trường hợp trực cơ quan, không thế vắng mặt.Đảm báo công vỉệc, nhiệm vụ được giao đúng tiến độ và có chât lượng.

Đối với các Luật, chương trình, đề án, báo cáo nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của Bộ, các đơn vị cần khrn trương hoàn thành ngay, lên phương án báo cáo Thủ trưởng phụ trách và Bộ trưởng để bảo đảm trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội đúng thời gian quy đinh.

Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục đi làm tại cơ quan để kịp thời giải quyết, xử lý các công việc được giao. 

 Công văn hỏa tốc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một số đơn vị có tính chất đặc thù liên quan đến việc duy trì hoạt động hằng ngày của cơ quan hoặc đang giải quyết các việc cấp bách, còn tồn đọng vẫn phải thực hiện sắp xếp, bố trí tổi thiểu 50% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị đển làm việc.

Cùng ngày Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có thông báo “về việc bố trí công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19”. Theo đó, bố trí cán bộ làm việc tại nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin, trừ trường hợp đặc biệt phải đến cơ quan, ví dụ xử lý tài liệu mật, trực cơ quan từ ngày 1/4/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm giám sát, theo dõi tiến độ công việc và nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà. tuyệt đối không di chuyển khói nơi cư trú, tụ tập quá 10 người dưới mọi hình thức, nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dich bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Cũng trong ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm