Các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay sẽ được tái cấp vốn với lãi suất 0%

(PLVN) - Dự kiến, 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp cho các ngân hàng mà không cần tài sản bảo đảm để cho Vietnam Airlines vay trước 31/12/2021, được trích lập dự phòng trong 3 năm.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 VNA bị lỗ hơn 11.000 tỷ đồng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020 VNA bị lỗ hơn 11.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư về tái cấp vốn cho các ngân hàng sau khi ngân hàng cho Vietnam Airlines (VNA) vay và cơ cấu nợ cho Vietnam Airlines.

Dự thảo Thông tư quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi TCTD cho VNA vay và về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, tổng số tiền tái cấp vốn đối với các TCTD tối đa là 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn và thời hạn gia hạn tái cấp vốn, lãi suất tái cấp vốn đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất tái cấp vốn do NHNN công bố trong từng thời kỳ tại thời điểm khoản tái cấp vốn chuyển quá hạn, không tính lãi đối với nợ lãi quá hạn.

Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD và không vượt quá 364 ngày. Khoản tái cấp vốn được gia hạn tự động 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn còn lại. Tổng thời gian tái cấp vốn và các lần gia hạn tái cấp vốn không vượt quá 1.092 ngày.

Dự thảo cũng nói rõ NHNN tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm đối với các TCTD và thực hiện giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD trong phạm vi số tiền tái cấp vốn tối đa quy định tại Thông tư này (4.000 tỷ đồng) và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của TCTD tại thời điểm đề nghị giải ngân tái cấp vốn. NHNN dừng giải ngân tái cấp vốn đối với các TCTD khi giải ngân hết số tiền 4.000 tỷ đồng nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

Về phía các TCTD, Dự thảo quy định, TCTD phải trả hết nợ gốc tái cấp vốn khi khoản vay đến hạn. Đến cuối ngày, trường hợp dư nợ gốc khoản vay tái cấp vốn đã giải ngân lớn hơn số dư khoản cho VNA vay thì trong thời hạn 3 ngày, TCTD phải chủ động trả nợ khoản vay theo thứ tự Khế ước nhận nợ, đảm bảo dư nợ gốc tái cấp vốn bằng số dư khoản vay của VNA. TCTD được trả nợ vay tái cấp vốn trước hạn hoặc hoàn trả số tiền lớn hơn số tiền phải trả nợ.

TCTD được cơ cấu lại thời gian trả nợ tối đa không quá 3 năm kể từ ngày được tái cấp vốn. Trong thời gian cơ cấu lại, TCTD được giữ nguyên nhóm nợ ban đầu và thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại Dự thảo Thông tư. Nếu không cơ cấu lại thời hạn trả nợ, TCTD thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành. TCTD xác định số tiền trích lập dự phòng rủi ro cụ thể theo quy định và phân bổ số tiền này theo năng lực tài chính trong thời hạn tối đa 3 năm. Sau thời hạn cơ cấu lại thời hạn trả nợ, TCTD căn cứ quy định của NHNN để phân loại, trích lập dự phòng rủi ro đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của VNA. Các nội dung khác liên quan không được quy định tại Dự thảo Thông tư, các TCTD thực hiện theo quy định hiện hành. 

Được biết, trong năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Nghị quyết 194/NQ-CP về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA. Trong đó, giao NHNN thực hiện tái cấp vốn đối với các TCTD cho VNA vay, chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của VNA.

Trước đó, VNA đã kiến nghị gói trợ cấp trị giá 12.000 tỷ đồng, gồm việc cho vay tái cấp vốn (4.000 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (8.000 tỷ đồng) để tháo gỡ khó khăn vì Covid-19.

Ngoài ra, trong giai đoạn trung và dài hạn, Chính phủ bảo lãnh cho Vietnam Airlines phát hành trái phiếu 10 năm, quy mô 10.000 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư đội bay giai đoạn 2021-2025.

Cuối tháng 11/2020, Quốc hội đồng ý "giải cứu" Vietnam Airlines với việc cho phép NHNN thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần với ngân hàng để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đọc thêm