Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL cần thận trọng về các nguồn vốn khi huy động đầu tư

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lưu ý tại Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Hội nghị đã thảo luận, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội phù hợp và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025 của các địa phương vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng: Các tỉnh vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung thực hiện sớm việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Trong đó, kế hoạch phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng cũng lưu ý trong quy hoạch, các địa phương cần gắn với hệ thống hạ tầng, tránh ùn tắc giao thông. Đầu tư cần sử dụng ít đất nhưng mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát, kế thừa, phát huy thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020. Bám sát vào các định hướng phát triển đã được đề cập tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ. Phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với văn hóa, con người, môi trường.

Trong thời gian tới, cần hết sức thận trọng về các nguồn vốn. Chủ động trong việc huy động tất cả các nguồn lực để đầu tư, kể cả kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân.

Cùng chuyên mục
Yên Bái giải ngân đạt gần 600 tỷ đồng vốn đầu tư công

Yên Bái giải ngân đạt gần 600 tỷ đồng vốn đầu tư công

(PLVN) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 đã giao là trên 4.200 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn đã giao chi tiết là trên 3.200 tỷ đồng; kế hoạch vốn chưa giao chi tiết là trên 1.000 tỷ đồng. 
Đọc thêm