Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL cần thận trọng về các nguồn vốn khi huy động đầu tư

(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng lưu ý tại Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Hội nghị đã thảo luận, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội phù hợp và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025 của các địa phương vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng: Các tỉnh vùng Đông Nam bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung thực hiện sớm việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Trong đó, kế hoạch phải phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng cũng lưu ý trong quy hoạch, các địa phương cần gắn với hệ thống hạ tầng, tránh ùn tắc giao thông. Đầu tư cần sử dụng ít đất nhưng mang lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát, kế thừa, phát huy thành tựu đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020. Bám sát vào các định hướng phát triển đã được đề cập tại các văn kiện Đại hội Đảng bộ. Phối hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với văn hóa, con người, môi trường.

Trong thời gian tới, cần hết sức thận trọng về các nguồn vốn. Chủ động trong việc huy động tất cả các nguồn lực để đầu tư, kể cả kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân.

Cùng chuyên mục
Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM:  Kiến nghị giảm hàng trăm tỷ đồng giá trị dự toán ở 3 dự án BT

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM: Kiến nghị giảm hàng trăm tỷ đồng giá trị dự toán ở 3 dự án BT

(PLVN) - Kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư một số dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy, chất lượng lập tổng mức đầu tư tại các dự án còn nhiều bất cập, dẫn đến việc xác định giá trị dự toán chưa chính xác, làm ảnh hưởng đến tính kinh tế, hiệu quả của các dự án.
Đọc thêm