Chỉ số APCI 2018: Vì sao ngành Thuế có thứ hạng cao?

(PLO) - Theo Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) 2018 (chỉ số APCI 2018) của Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, thì nhóm TTHC Thuế là nhóm có thứ hạng cao nhất trong 8 nhóm TTHC được khảo sát. 

Các cải cách liên quan đến thuế luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng DN

Các cải cách liên quan đến thuế luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng DN

Chi phí tuân thủ thấp nhất

Báo cáo Chỉ số APCI 2018 là báo cáo đánh giá chi phí thực tế mà doanh nghiệp (DN) và tổ chức phải chi trả để thực hiện TTHC theo quy định hiện hành. 

Chỉ số APCI gồm hai chỉ số thành phần, phản ánh hai loại chi phí chủ yếu mà DN sẽ phải trả khi thực hiện TTHC là: Chi phí thời gian, tức đo lường về thời gian cần thiết của mỗi DN kể từ khi bắt đầu tìm hiểu về TTHC (tìm hiểu thông tin về TTHC) cho đến khi hoàn tất việc thực hiện TTHC theo quy định hiện hành (nhận kết quả TTHC) và chi phí trực tiếp DN đã phải chi trả bằng tiền trong suốt quá trình thực hiện TTHC để nhận được kết quả.

Theo định nghĩa của APCI, một TTHC hoặc nhóm TTHC có chi phí tuân thủ thấp được coi là TTHC có chất lượng tốt.

Báo cáo đánh giá Chỉ số APCI 2018 dựa trên nền tảng phân tích những thành tựu cải cách TTHC của Chính phủ trong năm qua đối với 8 nhóm TTHC quan trọng đối với DN, bao gồm: Khởi sự DN/Đăng ký kinh doanh; Thuế;  Đầu tư; Giấy phép, chứng chỉ hành nghề; Hải quan; Đất đai; Môi trường; Xây dựng. Qua đó, xác định dư địa để tiếp tục cải cách cho các nhóm TTHC này.

Về nhóm liên quan đến thuế, danh sách các TTHC được đánh giá cho chỉ số APCI 2018 về lĩnh vực thuế gồm: Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với DN; Khai quyết toán thuế thu nhập DN; Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Nhóm TTHC Thuế là nhóm TTHC có thứ hạng cao nhất (chi phí tuân thủ thấp nhất) trong 8 nhóm TTHC được khảo sát. Kết quả khảo sát DN cho thấy chi phí tuân thủ (CPTT) trung bình của nhóm TTHC Thuế thấp nhất (khoảng 73,7 nghìn đồng) và chỉ tương đương với 0,58% CPTT trung bình của 8 nhóm TTHC được khảo sát (khoảng 12,7 triệu đồng) và tương đương 0,1% CPTT trung bình của nhóm có CPTT cao nhất là nhóm TTHC Xây dựng (khoảng 64,1 triệu đồng).

Cụ thể, CPTT của nhóm TTHC thuế chủ yếu là các chi phí về thời gian. Thời gian thực hiện TTHC thuế trung bình là 2,9 giờ, chỉ bằng 1,3% thời gian thực hiện TTHC Môi trường (218,4 giờ) và bằng 4,6% thời gian trung bình của các TTHC trong các lĩnh vực (63,3 giờ).

Chi phí trực tiếp của TTHC thuế được các DN đánh giá là không có hoặc không đáng kể nhờ việc thực hiện TTHC trực tuyến qua mạng internet.

Chủ động đo lường mức độ hài lòng DN

CPTT của TTHC thuế đạt được kết quả như trên là nhờ vào các hoạt động: Hiện đại hóa ngành Thuế thông qua đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về TTHC thuế cho NNT.

Đồng thời, từ năm 2011, ngành Thuế đã xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020 (Chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), trong đó, cải cách TTHC thuế phải đạt ít nhất 95% hồ sơ khai thuế của DN được nộp qua mạng, xử lý hồ sơ trực tuyến đạt mức độ 4.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng là một trong những ngành sớm chủ động thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của DN đối với cải cách TTHC để nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc của TTHC thuế đối với hoạt động của DN, từ đó sửa đổi, bổ sung, cải cách TTHC thuế cho phù hợp. 

Theo đại diện Tổng cục Thuế, cải cách TTHC thuế trong thời gian qua đã đạt kết quả tốt. Để tiếp tục cắt giảm CPTT khi thực hiện các TTHC thuế, ngành này tiếp tục rà soát, đánh giá các công việc, các thủ tục vẫn còn có thể cải cách, tạo thuận lợi cho DN. Cụ thể, qua phân tích, trong TTHC thuế có 5 bước thực hiện gồm: Tìm hiểu thông tin; Chuẩn bị hồ sơ; Nộp hồ sơ; Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; Nhận kết quả.

Trong đó, theo báo cáo Chỉ số APCI 2018, thì bước Tìm hiểu thông tin và Chuẩn bị hồ sơ là 2 bước chiếm nhiều thời gian nhất trong 5 bước thực hiện TTHC đối với bất kỳ DN nào. Do đó, ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện TTHC thuế, bao gồm việc hướng dẫn sử dụng và tư vấn xử lý tình huống khi thực hiện TTHC trực tuyến để có thể giảm được thời gian tại các bước Tìm hiểu thông tin, Chuẩn bị hồ sơ và Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ; Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho việc thực hiện TTHC trực tuyến qua mạng internet được nhanh chóng, thông suốt, từ đó cắt giảm được thời gian trong bước Nộp hồ sơ và Nhận kết quả.

Với APCI 2018, thành tựu cải cách của ngành Thuế đã được đánh giá, ghi nhận bằng những con số thực tế, đó chính là chi phí DN phải thực sự bỏ ra để thực hiện thực hiện TTHC thuế là thấp nhất trong nhóm các TTHC quan trọng đối với DN. Những cải cách mà ngành Thuế đã làm được là bài học thực tiễn tốt để từ đó ngành Thuế tiếp tục cải cách các TTHC cho phù hợp và ngày càng tạo thuận lợi hơn cho người dân và DN.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm