Đà Nẵng: Lên phương án chống thất thu với lĩnh vực ngành nghề có rủi ro cao về thuế

(PLO) - Theo Đề án “Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng” ban hành theo Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 7/6/2018 của UBND TP Đà Nẵng, Cục Thuế TP Đà Nẵng được giao là đơn vị chủ trì  xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đề án..

Kinh doanh nhà hàng- khách sạn là một trong lĩnh vực được Đà Nẵng xác định là có rủi ro cao về thuế

Kinh doanh nhà hàng- khách sạn là một trong lĩnh vực được Đà Nẵng xác định là có rủi ro cao về thuế

Theo đề án các lĩnh vực được lựa chọn để đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế gồm: kinh doanh nhà hàng - khách sạn, kinh doanh bất động sản, vận tải và dịch vụ lữ hành, hộ kinh doanh nộp thuế khoán. Đề án được thực hiện trong 3 năm (2018 - 2020). Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ điều chỉnh, bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế vào nội dung đề án.

Địa bàn chống thất thu toàn diện là quận Thanh Khê; TP Đà Nẵng là địa bàn thực hiện, trong đó: Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng - khách sạn, các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Thanh Khê được chọn làm điểm; Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ được chọn làm điểm; Đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, các quận Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ được chọn làm điểm; Đối với lĩnh vực dịch vụ lữ hành, các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà được chọn làm điểm; Đối với lĩnh vực hộ kinh doanh, các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà được chọn làm điểm.

Riêng năm 2018, việc đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế sẽ góp phần quan trọng thực hiện thành công nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), phấn đấu tăng 3-5% nguồn thu phát sinh từ kinh tế (trừ đất) với ít nhất 1.007 tỷ đồng, tăng thu từ công tác thanh tra, kiểm tra thuế đạt ít nhất 250 tỷ đồng và qua cải thiện tình hình kê khai của người nộp thuế thấp nhất là 750 tỷ đồng.

Theo đề án, Cục Thuế TP căn cứ đề án, chủ trì lập kế hoạch triển khai chống thất thu đối với từng ngành, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, tích cực triển khai có hiệu quả, thực hiện tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện  hàng năm tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế vào nội dung đề án; Thường xuyên giám sát tình hình kê khai, nộp thuế của các cơ sở kinh doanh, đảm bảo doanh thu kê khai, số thuế phải nộp sát với thực tế phát sinh,  kịp thời phát hiện những trường hợp có rủi ro cao về thuế, tiến hành kiểm tra hoặc phối hợp liên ngành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế;

Cục Thuế TP cũng được giao lập kế hoạch trình UBND TP chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về việc chấp hành các chính sách thuế, nghĩa vụ nộp NSNN, sử dụng hoá đơn chứng từ trong việc mua bán hàng hóa, dịch vụ; Việc chấp hành chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận của người nộp thuế, người dân trong việc chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế…

Đề án được triển khai sẽ tăng cường công tác chống thất thu thuế, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phối hợp với cơ quan thuế để công tác chống thất thu đạt kết quả cao nhất; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế trong nhân dân./.

Cùng chuyên mục
Đọc thêm