Hà Nội: Đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất

(PLO) - Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1061/BCĐ về tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn.

Ảnh minh họa từ internet.

Ảnh minh họa từ internet.

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo TP, có trách nhiệm điều phối hoạt động, công việc của Ban chỉ đạo; đầu mối tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND TP và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo TP phân công.

Phân tích số liệu nợ thuế nội địa thời điểm ngày 31/12/2017 để thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác quản lý nợ năm 2018, đảm bảo tỷ lệ nợ trên tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá 5%.

Tiếp tục triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế ngay từ những ngày đầu năm 2018 và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ, đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Qua đó, báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng TP để chỉ đạo, điều hành kịp thời công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, xử lý dứt điểm các khoản nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, nợ của các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ để có biện pháp đôn đốc phù hợp, đảm bảo thu tiền thuế nợ đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan trong việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất. Trong trường hợp có vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND TP, Bộ Tài chính phương án xử lý. Rà soát hồ sơ các đơn vị phân loại nợ khó thu, tham mưu cơ chế chính sách xử lý xóa nợ, khoanh nợ đối với khoản nợ khó thu theo quy định.

 

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm