Hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa: “Nút thắt” đất đai cần được gỡ

(PLVN) - Mới có 1 trong số 93 doanh nghiệp (DN) thực hiện cổ phần hóa (CPH) trong năm 2020 theo Quyết định 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp sức cho cuộc đua về đích này, Bộ Tài chính sẽ trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2007 hướng dẫn CPH DN để Chính phủ ban hành trong quý I năm 2020…

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ phải hoàn thành CPH trong năm 2020

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ phải hoàn thành CPH trong năm 2020

Kỳ vọng các “ông lớn” hút nhà đầu tư

Theo Quyết định 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục DN thực hiện CPH đến hết năm 2020. Đến hết năm 2020, sẽ có tổng số 93 DN thực hiện CPH (hoàn thành công bố giá trị DN).

Theo báo cáo của Cục Tài chính DN, đến nay đã có 1 DN (Công ty Sách và Thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông) đã được phê duyệt phương án CPH.  Như vậy còn 92 DN sẽ phải tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành công bố giá trị DN CPH trong năm 2020 (trong đó, TP HCM có 38 DN và TP Hà Nội có 13 DN).

Đánh giá về tiềm năng của các DN sắp thực hiện CPH, ông Phạm Văn Đức – Phó Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) cho rằng, trong số 92 DN thực hiện CPH trong năm 2020 theo danh mục tại Quyết định 26/2019/QĐ-TTg có một số DN lớn như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc… Theo ông Đức, đây đều là những DN lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả nên việc thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước mua cổ phần theo đánh giá là khá cao.

“Theo cơ chế CPH hiện hành, các DN này đều sẽ được công khai, minh bạch thông tin khi thực hiện bán cổ phần sẽ giúp cho các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu mua cổ phần. Mặt khác, dựa trên danh sách các DN CPH nêu trên, các nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ với DN, cơ quan đại diện chủ sở hữu để làm việc nắm bắt thêm đầy đủ các thông tin trước khi quyết định mua cổ phần…”- ông Đức nhận định. 

Gỡ “nút thắt” đất đai…

Theo đại diện Cục Tài chính DN, một trong những vướng mắc hiện nay vẫn là vấn đề xử lý nhà đất, Theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công thì toàn bộ các DN 100% vốn nhà nước (trong đó gồm cả DN thuộc diện CPH và DN không thuộc diện CPH) đều phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (Nghị định 167/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể về đối tượng, hồ sơ, trình tự, phương án xử lý, thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất).

Đối với các DN thuộc diện CPH, Nghị định 126/2017/NĐ-CP đã quy định DN thực hiện rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất (SDĐ) theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định CPH nhưng chưa quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thẩm quyền phê duyệt phương án SDĐ khi CPH.

Để tách bạch rõ phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công với phương án SDĐ khi CPH của DN CPH, theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2007 hướng dẫn CPH DN.

Dự thảo này sẽ được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành trong quý I năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN CPH và các cơ quan liên quan triển khai trong thời tới.

Theo ông Đức, một trong những nội dung sửa đổi là hướng dẫn cụ thể thêm trình tự, thủ tục, nội dung, thẩm quyền phê duyệt phương án SDĐ khi CPH nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (DN CPH phải được phê duyệt tại phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trước).

Đồng thời quy định bổ sung để giúp cho DN CPH, cơ quan đại diện chủ sở hữu và địa phương (nơi DN có diện tích đất đang quản lý, sử dụng) có ý kiến kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quản lý tài sản công đối với diện tích đất của DN sử dụng khi CPH. 

“Số lượng DN CPH còn lớn nhưng với quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành và bản thân DN, đặc biệt là việc vào cuộc tổ chức thực hiện quyết liệt của các cơ quan đại diện chủ sở hữu (các bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, địa phương) và DN thì đến cuối năm 2020 có khả năng hoàn thành mục tiêu công bố giá trị DN CPH các đơn vị này…”- đại diện Cục Tài chính DN kỳ vọng…

Cùng chuyên mục
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác

(PLVN) -Trong thời gian Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý Thuế (QLT) số 38/2019/QH14 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020) chưa ban hành, để tạo điều kiện cho người nộp thuế triển khai thực hiện nghĩa vụ thuế, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 1938/BTC-TCT ngày 26/2/2021 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các Thông tư có liên quan.
Đọc thêm